Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ADAM GRACJAR"

Modyfikacja wtrąceń niemetalicznych pierwiastkami ziem rzadkich w wysokomanganowych stalach austenitycznych typu C-Mn-Si-Al


  W artykule opisano modyfikację składu chemicznego wtrąceń niemetalicznych pierwiastkami ziem rzadkich w nowoczesnej grupie stali austenitycznych wysokomanganowych typu C-Mn-Si-Al z mikrododatkami Nb i Ti. Wytopy trzech stali o różnej zawartości Si, Al i Ti wykonano w indukcyjnym piecu próżniowym, a modyfikację wtrąceń niemetalicznych przeprowadzono miszmetalem w ilości 0,87 g lub 1,74 g na 1 kg stali. Stwierdzono, że stale cechuje duża czystość metalurgiczna związana z małym stężeniem fosforu i gazów oraz nieco większa zawartość S, wprowadzanej do kąpieli wraz z manganem elektrolitycznym. Stale zawierają w większości drobne wtrącenia siarczkowe o wielkości od 21 do 25 mm2, a ich udział wynosi od 0,047 do 0,09 %, zależnie od zawartości w stali siarki. Oprócz siarczków duży udział stanowią węglikoazotki tytanu. Korzystny wpływ na ograniczenie udziału wtrąceń niemetalicznych i ich podatności do wy- dłużania w kierunku walcowania wywiera większy dodatek miszmetalu oraz mikrododatku tytanu. Środkową część zmodyfikowanych wtrąceń niemetalicznych stanowi zazwyczaj (Mn,Ti)S, a Ce, La i Nd zlokalizowane są na obrzeżach wtrąceń. Modification of chemical composition of non-metallic inclusions by rare-earth elements in an advanced group of high-manganese austenitic C-Mn-Si-Al-type steels with Nb and Ti microadditions was presented in the paper. Heats of three new-developed steels of a various content of Si, Al and Ti were melted in a vacuum induction furnace and a modification of non-metallic inclusions was carried out by the mischmetal in the amount of 0.87g or 1.74g per 1kg of steel. It was found that the steels are characterized by high metallurgical cleanness connected with low concentrations of phosphorus and gases at a slightly higher sulphur content, introduced to a melt together with electrolytic manganese. The steels contain fine sulfide inclusions with a mean size from 21 to 25 μm2 in a majority and their fraction equals from 0.047 to 0.09 %[...]

 Strona 1