Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Zbigniew Dobkowski"

Problemy akredytacji laboratoriów badawczo-rozwojowych

Czytaj za darmo! »

11 i 12 października 1995 r. odbyta się w Wiedniu Międzynarodowa Konferencja EUROLAB*' na temat zapewnienia jakości w laboratoriach badawczo-rozwojowych (R&D), pod nazwą ,,ls QA**} applicable to research laboratories and expert judgement'' (Czy system zapewnienia jakości może być zastosowany do laboratoriów R&D i do oceny kwalifikacji ekspertów?). Konferencja była pomyślana jako forum dysk[...]

Stowarzyszenie Laboratoriów Chemicznych EURACHEM

Czytaj za darmo! »

EURACHEM jest pozarządową organizacją laboratoriów chemicznych krajów Wspólnoty Europejskiej (EC) i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Stowarzyszenie EURACHEM utworzono w 1989 r. w celu promowania zagadnień dotyczących analityki chemicznej z punktu widzenia systemu zapewnienia jakości z uwzględnieniem szkoleń i kursów w tym zakresie, wiarygodności i niepewności pomiarów chem[...]

Organizacja systemu zapewnienia jakości w zakładach chemicznych Hoechst AG

Czytaj za darmo! »

Zinicjatywy Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego 25 I 1994 r. odbyły się jednodniowe konsultacje przedstawicieli polskiego przemysłu chemicznego ze specjalistami ds. zapewnienia jakości w zakładach chemicznych Hoechst AG we Frankfurcie nad Menem (Niemcy). Sześcioosobowej grupie polskich specjalistów przewodniczył mgr inż. Adam Gurgul - główny technolog Zakładów Azotowych "Kędzierzyn" SA w [...]

System zapewnienia jakości w przemyśle chemicznym

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono ideę wprowadzania systemu zapewnienia jakości w przedsiębiorstwie według GLP {Good Laboratory Practice) i według norm ISO serii 9000 i EN serii 45000 oraz podano zestawienie norm dotyczących jakości. W skrócie omówiono dostosowywanie się polskiego systemu zapewnienia jakości do systemu europejskiego. Szczególną uwagę zwrócono na wprowadzenie systemu zapewnienia jakości w branż[...]

Problemy akredytacji laboratoriów, atestacji wyrobów i normalizacji

Czytaj za darmo! »

Instytut Chemii Przemysłowej od 1993 r. wprowadza system zapewnienia jakości w pięciu zakładach zajmujących się badaniami właściwości chemicznych i fizykochemicznych materiałów i wyrobów. Podano zakresy badań wykonywanych przez poszczególne zakłady. W Polsce funkcjonuje system obowiązkowej i dobrowolnej certyfikacji wyrobów. Zakłady wprowadzające system jakości wykonują badania wykorzystywane[...]

Działania Instytutu Chemii Przemysłowej na rzecz instytucji państwowych i organizacji międzynarodowych

Czytaj za darmo! »

IChP oprócz realizowania prac wynikających ze statutowej działalności naukowo- -badawczej wykonuje szereg zadań, zlecanych przez agendy rządowe, dotyczących wdrażania w krajowym przemyśle chemicznym programów dostosowawczych do ustawodawstwa europejskiego. W tym zakresie Instytut współpracuje też z wieloma organizacjami międzynarodowymi.nstytut Chemii Przemysłowej im. Prof. I. Mościckiego w W[...]

 Strona 1