Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Michał KOZDRONKIEWICZ"

Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie

Czytaj za darmo! »

Mija już 5 lat od czasu, gdy Komisja Europejska 19 grudnia 2005 roku przyznała 21,5 mln euro na dofi nansowanie projektu "Gospodarka wodno- ściekowa w Krakowie - etap I". Jest to 59% planowanych nakładów na realizację projektu. Pozostałą część nakładów pokryły Wodociągi Krakowskie, które są benefi cjentem końcowym Funduszu Spójności. Roboty budowlane trwały od 2007 do października 2010 r. i obejmowały budowę nowej i renowację istniejącej sieci kanalizacyjne[...]

 Strona 1