Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Anna Mitraszewska-OSTAPOWICZ"

Europejskie systemy zarządzania zasobami wodnymi - Słowenia


  Tak jak różne są uwarunkowania przyrodniczo-środowiskowe, tak różne są tradycje i systemy kształtowania oraz ochrony zasobów wodnych w krajach Europy. Na mocy obowiązującej od ponad 10 lat dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE, zwanej powszechnie Ramową Dyrektywą Wodną, państwa członkowskie Unii Europejskiej dążą do ujednolicenia zasad kształtowania i ochrony zasobów wodnych, a także wypracowują wspólne dokumenty planistyczne dla międzynarodowych obszarów dorzeczy. Celem cyklu jest przedstawienie podstaw prawnych, struktury organizacyjnej i systemu finansowania gospodarki wodnej w wybranych państwach Europy.Artykuł poświęcono systemowi zarządzania zasobami wodnymi w Słowenii, niewielkim, ale urokliwym kraju o urozmaiconej przyrodzie i bogatych zasobach wód powierzchniowych Tak jak różne są uwarunkowania przyrodniczo-środowiskowe, tak różne są tradycje i systemy kształtowania oraz ochrony zasobów wodnych w krajach Europy. Na mocy obowiązującej od ponad 10 lat dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE, zwanej powszechnie Ramową Dyrektywą Wodną, państwa członkowskie Unii Europejskiej dążą do ujednolicenia zasad kształtowania i ochrony zasobów wodnych, a także wypracowują wspólne dokumenty planistyczne dla międzynarodowych obszarów dorzeczy. Celem cyklu jest przedstawienie podstaw prawnych, struktury organizacyjnej i systemu finansowania gospodarki wodnej w wybranych państwach Europy. - Słowenia ■ Uwarunkowania środowiskowe Słowenia znajduje się w środkowej Europie, na pograniczu Półwyspu Bałkańskiego, Alp Wschodnich i Kotliny Panońskiej. Państwo graniczy z Węgrami, Chorwacją, Włochami i Austrią. Na niewielkim odcinku (46 km) granica państwa biegnie nad Morzem Adriatyckim. Słowenia jest państwem wyżynno-górzystym, gdzie 90% powierzchni kraju leży ponad 300 m n.p.m. Większość powierzchni Słowenii zajmują Alpy Wschodnie. Najwyższy szczyt - Grintovec - ma wysokość 2558 m n.p.m. Wschodnia, niew[...]

Europejskie systemy zarządzania zasobami wodnymi - Turcja

Czytaj za darmo! »

Artykuł poświęcono systemowi zarządzania zasobami wodnymi w Turcji. Jest to kraj o bogatej tradycji, pięknych krajobrazach i licznych problemach gospodarki wodnej, od lat aspirujący do członkostwa w Unii Europejskiej.Turcja, o powierzchni 779 452 km², w przeważającej części (97% powierzchni) jest położona na półwyspie Azji Mniejszej. Część azjatycką od europejskiej (Tracji) oddziela niewielkie morze Marmara i dwie cieśniny: Bosfor i Dardanele. Pozostałe morza oblewające Turcję to: Śródziemne (nazywane w języku tureckim Morzem Białym), Czarne i Egejskie. Wody pokrywają 9820 km2. Granice lądowe, o łącznej długości 2,627 km, wynoszą odpowiednio: Grecja - 206 km, Bułgaria - 240 km, Gruzja - 252 km, Armenia - 268 km, Azerbejdżan - 9 km, Iran - 499 km, Irak - 331 km, Syria - 822 km. Długość linii brzegowej wynosi 7200 km. Do największych miast Turcji należą: Stambuł (zamieszkiwany przez 11,34 mln osób), Ankara (stolica państwa, ok. 4,5 mln mieszkańców), Izmir, Bursa, Adana, Gaziantep i Konya. W Tracji mieszka ok. 10% mieszkańców Turcji. Pod względem ukształtowania powierzchni Turcja jest krajem wyżynno- -górzystym. Ciekawostkę geograficzną stanowią wygasłe wulkany - najwyższe góry Turcji. Przeważająca część kraju położona jest na Wyżynie Anatolijskiej, wznoszącej się na wysokość od 900 do 1500 m n.p.m. Najwyższy punkt Wyżyny stanowi szczyt wygasłego wulkanu Erciyas, o wysokości 3917 m n.p.m. Na północy kraju ciągną się równolegle dwoma pasmami Góry Pontyjskie na ok. 1000 km, zaś na południu rozciągają się pasem o długości ok. 1500 km góry Taurus. Na wschodzie kraju znajduje się Wyżyna Armeńska, zwana również Wschodnią Anatolią. Obszar ten, poprzecinany licznymi pasmami górskimi i wygasłymi wulkanami, wznosi się od 1000 do 2000 m n.p.m. Jest to najwyżej położona część kraju, gdzie znajduje się również najwyższy szczyt Turcji, góra Ararat, o wysokości 5137 m n.p.m. Niziny, zajmujące stosunkowo niewielką c[...]

Europejskie systemy zarządzania zasobami wodnymi - Serbia


  Tak jak różne są uwarunkowania przyrodniczo-środowiskowe, tak różne są tradycje i systemy kształtowania oraz ochrony zasobów wodnych w krajach Europy. Na mocy obowiązującej od ponad 10 lat dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE, zwanej powszechnie Ramową Dyrektywą Wodną, państwa członkowskie Unii Europejskiej dążą do ujednolicenia zasad kształtowania i ochrony zasobów wodnych, a także wypracowują wspólne dokumenty planistyczne dla międzynarodowych obszarów dorzeczy. Celem cyklu jest przedstawienie podstaw prawnych, struktury organizacyjnej i systemu finansowania gospodarki wodnej w wybranych państwach Europy, także tych kandydujących do członkostwa w Unii.Artykuł poświęcono funkcjonowaniu gospodarki wodnej w Serbii. Jest to niewielkie, młode państwo aspirujące do członkostwa w Unii Europejskiej. Tak jak różne są uwarunkowania przyrodniczo-środowiskowe, tak różne są tradycje i systemy kształtowania oraz ochrony zasobów wodnych w krajach Europy. Na mocy obowiązującej od ponad 10 lat dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE, zwanej powszechnie Ramową Dyrektywą Wodną, państwa członkowskie Unii Europejskiej dążą do ujednolicenia zasad kształtowania i ochrony zasobów wodnych, a także wypracowują wspólne dokumenty planistyczne dla międzynarodowych obszarów dorzeczy. Celem cyklu jest przedstawienie podstaw prawnych, struktury organizacyjnej i systemu finansowania gospodarki wodnej w wybranych państwach Europy, także tych kandydujących do członkostwa w Unii. - Serbia ■ Uwarunkowania środowiskowe Serbia, a poprawnie - Republika Serbii (serb. Република Србија), w obecnym kształcie istnieje od 5 czerwca 2006 r., po rozpadzie Serbii i Czarnogóry. W 2008 r. niepodległość ogłosiła autonomiczna prowincja Kosowo, którą uznała część państw, w tym Polska. Pod względem powierzchni Serbię zalicza się raczej do mniejszych pań[...]

 Strona 1