Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF MARYNOWSKI"

Doświadczalna metoda identyfikacji modelu papieru

Czytaj za darmo! »

Do opisu zachowania się papieru pod obciążeniem zastosowano czteroparametrowe modele mechaniczne takie jak model Burgersa (rys. 1) oraz podwójny model Maxwella (rys. 2). Modele te pozwalają na opisanie podstawowych zjawisk dających się zaobserwować przy badaniu rozciągania papieru, tj. relaksacji naprężeń, relaksacji odkształceń, pełzania oraz powstawania odkształceń plastycznych. Ze względ[...]

Badania dynamiczne trójwarstwowej tektury falistej

Czytaj za darmo! »

Tektura falista jest przykładem lekkiej struktury wielowarstwowej z profilowanym rdzeniem otoczonym warstwami zewnętrznymi. W praktyce przemysłowej obserwuje się obecnie dążenie do obniżenia kosztów produkcji tektury falistej poprzez stosowanie możliwie tanich półproduktów włóknistych zarówno na rdzenie, jak i na warstwy zewnętrzne. Coraz szerzej stosuje się surowce makulaturowe przy wytwarzaniu tych struktur. Systematycznie obniża się gramatury stosowanych materiałów, dążąc do wytworzenia coraz bardziej wyrafinowanych rodzajów tektur falistych spełniających przy tym pożądane parametry, takie jak np. sztywność i wytrzymałość. Możliwość przewidywania sztywności i wytrzymałości konstrukcji z papieru i tektury nabiera szczególnego znaczenia przy obecnie występujących tendencjach [...]

 Strona 1