Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"TOMASZ SKURA"

Numeryczne modelowanie procesu walcowania prętów płaskich z wymuszonym poszerzeniem

Czytaj za darmo! »

Głównym problemem podczas projektowania procesu walcowania prętów płaskich o znacznym stosunku szerokości do wysokości jest możliwość powstania wyboczenia pasma podczas walcowania w wykrojach osadczych. Zastosowanie specjalnego kalibrowania walców, bez konieczności stosowania wykrojów osadczych, pozwoli na uzyskanie wyrobu gotowego spełniającego normy odbiorcze. W pracy przeprowadzono numeryczne modelowanie procesu walcowania prętów płaskich, dla warunków technologicznych jednej z walcowni prętów. Badania teoretyczne przeprowadzono dla procesu walcowania prętów płaskich o wymiarach 292×12 mm wykorzystując kalibrowanie walców, w którym wymuszono plastyczne płynięcie metalu w kierunku szerokości wykroju. Zakres badań obejmował określenie sposobu plastycznego płynięcia metalu podczas walcowania w wykrojach rozcinających giętych. Do badań teoretycznych wykorzystano program komputerowy Forge2008® oparty na metodzie elementów skończonych. The main problem of design the flat bars rolling process about the wide relation of the width to the height is the possibility of form origin the band buckling during rolling process in edge grooves. The use of special rolls pass design, without the necessity of applying edge grooves, allow to get the finished product fulfilling receiving standards. Numerical modelling of the flat bars rolling process was conducted in the work, for the technological conditions of new building [...]

 Strona 1