Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ANNA LIPSKA"

Żeby było piękniej

Czytaj za darmo! »

Pierwsze kroki związane z zielonym zagospodarowaniem terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 1 w Parczewie podjęte zostały bezpośrednio po zakończeniu prac budowlanych i rozpoczęciu nauki w nowym budynku. Otoczenie nowo oddanej do użytku szkoły pozostawiało wiele do życzenia. Uprzątnięty plac z pozostałościami gruzu i kamieni zasiano trawą. W takich warunkach nauczanie przyrody, prowadzenie zajęć Koła Młodych Ekologów, uwrażliwianie dzieci na piękno przyrody i wpajanie im postawy odpowiedzialności za stan środowiska było bardzo trudne. Tak też narodził się pomysł aranżacji zieleni wokół szkoły. Tworzenie szkolnego ogrodu to przedsięwzięcie, które łączy w sobie aspekty dydaktyczno-wychowawcze, przyrodnicze, społeczno-kulturowe, ekonomiczne i estetyczne. Kolejne etapy pracy wy[...]

 Strona 1