Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Grażyna Jaromi-Wolniakowska"

Ratowanie Morza Bałtyckiego


  Od lat obserwujemy niekorzystne zmiany w polskich zbiornikach wodnych. Pogarsza się stan wód w polskich rzekach, jeziorach, a także w Bałtyku. Do początku XIX wieku Morze Bałtyckie było bardzo czystym akwenem. Jednak podczas następnych dwóch stuleci zamieniło się w jedno z najbardziej zanieczyszczonych mórz świata. Bałtyk jest morzem śródlądowym, położonym w głębi kontynentu europejskiego. Jedynym miejscem, gdzie łączy się przez Morze Północne z Oceanem Atlantyckim, są wąskie cieśniny duńskie. W związku z tym wymiana wody w Bałtyku następuje bardzo powoli. Musi minąć 30 lat, aby została odświeżona wodą z oceanu. Dlatego wszystkie wprowadzane do niego substancje pozostają w morzu przez ponad ćwierć wieku! Wraz z rozwojem przemysłu i rolnictwa, a przede wszystkim ze wzrostem liczby ludzi, mieszkających w jego basenie, doszło do silnego zanieczyszczenia tego akwenu. Ilość zanieczyszczeń rośnie, a możliwości wymiany wody z oceanem przez cieśniny są wciąż takie same. Tymczasem już teraz 10% powierzchni Morza Bałtyckiego to tzw. pustynie wodne, gdzie nie ma żadnego życia. Dlatego możemy powiedzieć, że stajemy się świadkami śmierci Bałtyku. Śmierci, której ciągle jeszcze możemy zapobiec. Największym zagrożeniem dla Bałtyku jest eutrofi zacja. Obecnie termin eutrofi zacja jest bardzo często używany w zawężonym znaczeniu w celu opisania przeżyźnienia wód, wywołanego jedynie działalnością człowieka. Morze dotknięte eutrofi zacją jest jak organizm, który nie jest w stanie strawić spożywanego w nadmiernej ilości pokarmu i wskutek "przejedzenia" umiera (8). W morzu azot i fosfor występują w związkach organicznych stanowiących składnik martwej materii organicznej oraz w związkach nieorganicznych: azot w amoniaku, w azotynach i azotanach, fosfor - w fosforanach. Rośliny mogą pobierać te dwa pierwiastki głównie w postaci rozpuszczonych w wodzie jonów nieorganicznych związków azotu i fosforu. Większość obszarów bałtyckich[...]

"Konsumpcja z NIE - OGRANICZONĄ odpowiedzialnością"

Czytaj za darmo! »

Jednym z najbardziej niepokojących zjawisk związanych ze wzrostem gospodarczym w Polsce jest pogoń producentów za maksymalizacją zysku. Wynikający z tego globalny wzrost poziomu konsumpcji to jedna z najważniejszych przyczyn narastającego kryzysu ekologicznego, jedna z największych przeszkód na drodze do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Nasze społeczeństwo jest zniewolone pojęciem "wi[...]

Kolektory słoneczne zamiast węgla - UCZNIOWSKI EKSPERYMENT PRZYRODNICZY

Czytaj za darmo! »

 udowodnienie pozytywnych oddziaływań światła słonecznego na organizmy żywe, przez obserwację wzrostu roślin pod jego wpływem;  wykazanie, że promieniowanie słoneczne powoduje nagrzewanie się substancji (wody),  poznanie zasady działania prostego modelu kolektora słonecznego,  poznanie zastosowania kolektorów słonecznych do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej,  zrozumienie związ[...]

 Strona 1