Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"KATARZYNA MAZALON"

Działalność ekologiczna w Zespole Szkół Spożywczych w Bydgoszczy

Czytaj za darmo! »

Postępująca degradacja przyrody wymaga działań mających na celu ochronę środowiska. Dlatego bardzo ważne jest budzenie świadomości ekologicznej i kształtowanie pozytywnych postaw służących poprawie stanu środowiska naturalnego. Dobrze przygotowana i przeprowadzona edukacja ekologiczna powinna podnosić poziom wiedzy uczniów, rozbudzać ich świadomość i dać konkretne efekty działań związanyc[...]

 Strona 1