Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"JACEK RAŹNY"

Problemy finansowania działalności parków narodowych w Polsce

Czytaj za darmo! »

Idea tworzenia parków narodowych zrodziła się z fascynacji człowieka pięknem przyrody, zwłaszcza nietkniętej ludzką działalnością, oraz konieczności zapobiegania zniszczeniu cennych obiektów przyrodniczych i zachowania ich dla przyszłych pokoleń. Jest to podstawowy cel konserwatorskiej ochrony przyrody, z którego wynika wielorakie znaczenie obiektów chronionych, a także zasady i formy ich[...]

 Strona 1