Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Jagusiewicz"

Nowa energia user friendly (przyjazna użytkownikowi)

Czytaj za darmo! »

Pod takim tytułem Firma Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o. zorganizowała konferencję 18 października w Pałacu Prymasowskim w Warszawie. Program konferencji był bardzo atrakcyjny i poruszał takie zagadnienia, jak polityka energetyczna Polski na tle polityki energetycznej i środowiskowej UE, konkurencyjność rynku energii w UE i w Polsce czy też rola przemysłu w realizacji określonej strategii[...]

Kilka uwag z okazji jubileuszu o rządach i nierządach


  Kiedy w 1988 roku napisałem w AURZE artykuł, doradzający ówczesnemu ministrowi środowiska "Jak wejść do Klubu 30%?", to Polska do tego Klubu nie weszła do dziś, a ja straciłem pracę za nieuzgodnione z władzą porady. A poszło o to, że Polska mogła już wtedy stać się stroną pierwszego protokołu siarkowego do ONZ-owskiej Konwencji o transgranicznym zanieczyszczeniu powietrza na dalekie odległości. Ów protokół przewidywał redukcję emisji dwutlenku siarki właśnie o 30% w perspektywie roku 2000 i w odniesieniu do roku bazowego, którym był rok 1980. Byliśmy wtedy potentatem siarkowym, a kominy elektrowni, ciepłowni, kotłowni, o domowych nie wspominając, wyrzucały do atmosfery całą ilość siarki zawartej w węglu. A było tego ponad 4 mln ton rocznie. Kiedy ponad dekadę wcześniej, w pracy doktorskiej, ankietowałem krajowe autorytety co do możliwości zastosowania w kraju na skalę przemysłową instalacji do odsiarczania spalin, nikt, dosłownie nikt, nie ośmielił się udzielić odpowiedzi na tak. Czyli, że w perspektywie roku 2000 w polskich elektrowniach czy ciepłowniach nie pojawią się takie urządzenia. Ale też wtedy ani w 1988 roku nikt z pytanych autorytetów, a i tym bardziej z kręgu władzy PRL, nie przewidział, że w 1989 roku w Polsce skończy się komunizm i gospodarka planowa, czytaj rabunkowa wobec środowiska. Przypomnijmy zatem kilka liczb: prognoza emisji dwutlenku siarki dla 2000 roku już nawet 6 milionów ton, a rzeczywistość to zaledwie półtora, i instalacje do odsiarczania spalin wyrastają, jak grzyby po deszczu. Pięć lat później to już tylko niecały milion ton dwutlenku siarki, a dodatku w[...]

 Strona 1