Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ LATOS"

Rola zadrzewień w krajobrazie rolniczym

Czytaj za darmo! »

Krajobraz rolniczy zajmuje około 60% powierzchni Polski. Oznacza to, że na tak wielkim obszarze warunki środowiskowe uzależnione są od dobroczynnego działania zadrzewień. Zadrzewienia Drzewa i krzewy w granicach pasa drogowego, pojedyncze drzewa lub krzewy albo ich skupiska nie będące lasem (w rozumieniu art. 3 ustawy z 28.IX.1991 r. o lasach (...) wraz z terenem, na którym występują[...]

Rola zadrzewień w krajobrazie rolniczym

Czytaj za darmo! »

Dzięki bogactwu składu gatunkowego roślin i zwierząt zadrzewienia pełnią także funkcje biocenotyczne, podnosząc stabilność biocenoz funkcjonujących w krajobrazie. Przyczyniają się do tworzenia dobrych warunków bytowania owadów, ptactwa i dzikiej zwierzyny, których obecność w środowisku rolnym jest niezbędna. Zadrzewienia, bogate pod względem gatunkowym drzew i krzewów, stanowią cenną baz[...]

 Strona 1