Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Arkadiusz Gola"

Organizacja przestrzeni składowania dla potrzeb magazynowania środków ochrony roślin DOI:10.15199/62.2018.5.6


  Postępujący rozwój cywilizacyjny spowodował, że substancje i produkty chemiczne w coraz większym stopniu są obecne, a niejednokrotnie wręcz niezbędne, w codziennym życiu człowieka i w działalności przedsiębiorstw1). Dotyczy to również środków ochrony roślin powszechnie używanych w gospodarstwach rolniczych zarówno dużych, jak również mniejszych. Niestety, szybkie tempo zmian w gospodarce oraz wzrastająca konkurencja determinują konieczność wprowadzania innowacyjnych rozwiązań nie tylko w obszarze produkcji, ale też obrotu produktami chemicznymi2). Do czynników decydujących o konkurencyjności należą jakość i cena produktu, ale też jego ciągła dostępność lub możliwość jego dostarczenia do odbiorcy w jak najkrótszym czasie3). Zapewnienie stałej dostępności produktu nakłada konieczność skracania łańcuchów dostaw, a tym samym tworzenia punktów składowania towarów w możliwie najmniejszej odległości od rynków zbytu. W konsekwencji rodzi to wyzwania w zakresie definiowania lokalizacji punktów sprzedaży oraz zarządzania obrotem i zapasami produktów i towarów. Biorąc pod uwagę wysokość kosztów związanych z utrzymywaniem zapasu towarów (koszty budowy lub wynajęcia magazynu, amortyzacja infrastruktury magazynowej, płace pracowników magazynowych, środki ulegające zamrożeniu podczas magazynowania) kluczową kwestią pozostaje umiejętność zarządzania zapasami, która z jednej strony ma zapewnić dostępność określonego asortymentu w danym momencie, a z drugiej zmniejszać koszty magazynowania poprzez eliminację zapasu zbędnego (nadmiernego). Szczególną grupę produktów stanowią różnego typu środki chemiczne (w tym środki ochrony roślin), które mają zarówno określone terminy 97/5(2018) 691 Mgr inż. Łukasz SOBASZEK w roku 2011 ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej, gdzie obecnie realizuje pracę doktorską. Od 2013 r. jest asystentem w Zakładzie Systemów Złożonych i Technologii Informacyjnych w Instytucie Technologicznych[...]

 Strona 1