Wyniki 1-10 spośród 18 dla zapytania: authorDesc:"Jan Bagiński"

Rola badań naukowych w kreowaniu innowacji i jakości

Czytaj za darmo! »

Proces upowszechniania się nauki, jej metod, instytucji i etyki rozpoczął się w XVi w. wraz z transformacją filozofii zapoczątkowaną przez Kartezjusza. Zmiany w sposobie rozumowania wprowadzone przez myśl kartezjańską zwiastowały, choć jedynie w ogólnym zarysie, rozwój laboratoriów i zwiększone zapotrzebowanie na fundusze publiczne. Wzrost nie był skokowy, był to proces powolny, ale długo[...]

Główne elementy systemów jakości kształcenia w uczelni wyższej

Czytaj za darmo! »

W warunkach dużej konkurencji na rynku pracy rodzi się pytanie jak kształcić, jakich treści dostarczać studentom oraz jakie formy edukacji stosować aby sprostać wymaganiom pracodawców i studentów. Zapewnienie właściwego, czyli oczekiwanego przez klienta, poziomu jakości kształcenia to złożony proces. Problematyka zapewnienia jakości kształcenia oraz stworzenia "Europejskiej Przestrzeni Szko[...]

Jakość obsługi samochodów: opinie klientów

Czytaj za darmo! »

Szybki rozwój gospodarczy Polski wyraźnie zaznaczył się na rynku pojazdów użytkowych, przede wszystkim różnego rodzaju ciężarówek. Zapotrzebowanie na wozy ciężarowe było zawsze, bez nich nie mogą się obejść: transport, dystrybucja, handel i budownictwo. To, co się dzieje przez ostatnie lata, potwierdza szybkie tempo rozkwitu naszej gospodarki. Klientów na nowe samochody nie trzeba szukać[...]

 Strona 1  Następna strona »