Wyniki 1-10 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"Tadeusz Cąderek"

Polskie produkty ogrodnicze zasługują na dobre pakowanie

Czytaj za darmo! »

Zarówno w Polsce, jak i na rynkach europejskich występuje duża podaż, przewyższająca popyt na produkty ogrodnicze. Rosną przy tym wymagania dotyczące jakości tych produktów, ale także odpowiedniego ich przygotowania, w tym właściwego opakowania i stosowania atrakcyjnych opakowań. Aby sprostać tym wymaganiom, muszą powstać jednostki organizacyjne zdolne do szybkiego przygotowania odpowiednich[...]

Opakowanie najlepszą promocją owoców i warzyw


  Polska jest ważnym producentem owoców i warzyw. Łączne plony tych produktów w Polsce w latach urodzaju przekraczają 9 mln ton, co stwarza ostatnio często problemy z zagospodarowaniem. Aby sprostać wyzwaniom rynku europejskiego, potrzeba dużej wiedzy i kwalifikacji producentów, handlowców oraz przygotowania dobrego zaplecza technicznego. W skomplikowanych procesach dystrybucji produktów i zwiększonych wymaganiach hurtowników oraz konsumentów coraz większą rolę odgrywają opakowania. Odnosi się to do przewozu towarów, czynności za- i rozładunkowych, a także identyfikacji towarów w różnych ogniwach obrotu. W ostatnich latach, w handlu detalicznym produktami ogrodniczymi w Polsce nastąpiło wiele korzystnych zmian, głównie dzięki polepszeniu jakości owoców i warzyw oraz poprawie ich pakowania. Wskutek dużej podaży, zarówno sklepy małe, średniej wielkości, jak i wielkopowierzchniowe oferują coraz częściej produkty atrakcyjnie eksponowane, stanowiące niemałą zachętę do kupna. W środkach masowego przekazu brakuje rzetelnego przedstawienia wartości krajowych produktów ogrodniczych, które są zdrowe, smaczne i zwykle tańsze niż importowane, a ich walory odżywcze i zdrowotne powszechnie znane oraz udokumentowane. Ale trzeba je oferować w nowoczesnym opakowaniu, które będzie jednocześnie środkiem reklamy i informacji. Prawidłowo zaprojektowane i estetycznie wykonane opakowanie zwiększa popyt, podnosi wartość i ilość sprzedawanych towarów. Opakowania stanowią podstawowy czynnik zadowalających rezultatów, szczególnie w eksporcie. Zwiększa to wprawdzie koszty, jednakże zapewnia odpowiedni marketing, przez co pozwala uzyskać lepsze ceny przy wyższych marżach handlowych. Preferencje dla dobrze przygotowanych produktów przyciągają na nasz rynek dostawców z zagranicy. Producenci i firmy krajowe pośredniczące w sprzedaży coraz częściej oferują doskonałej jakości owoce i warzywa estetycznie opakowane. Nawet przy obfitości produktów importowanych, mogą one konkurować nie tyl[...]

Coraz większa rola opakowania do owoców i warzyw


  Opakowanie nie jest już dodatkiem do produktu, ale samodzielnym produktem. Jako ważny element strategii sprzedaży powinno jak najlepiej sprostać wymaganiom nabywców. Od dawna opakowanie pełni rolę użytkową oraz konkurencyjnego narzędzia produktu. Preferencje konsumenckie opierają się na promocyjnej funkcji opakowania, które wyglądem wyróżnia produkt. Opakowanie ma wielorakie oddziaływanie na nabywcę. Powinno być na tyle atrakcyjne, aby przyciągało jego uwagę, wzbudzało chęć posiadania i zachęcało do zakupu. Dla niektórych wyrobów opakowanie stanowi tylko czasowy element logistyczny ułatwiający przemieszczanie. W odniesieniu do artykułów spożywczych opakowanie jest ściśle związane z produktem i odgrywa dużą rolę w obrocie, w przechowywaniu, ochronie, sprzedaży i marketingu. Przy wprowadzaniu nowoczesnych opakowań cały wysiłek powinien być skierowany na spełnienie wymagań odbiorców w zakresie stałej poprawy bezpieczeństwa towarów w czasie transportu. Ponadto bardzo ważne jest skuteczne zwiększanie atrakcyjności opakowań jako istotnego elementu podnoszącego poziom sprzedaży oraz zmniejszenia kosztów obrotu, aby w ten sposób poprawić konkurencyjność produktu na rynku. Szczególne znaczeniemają opakowania do świeżych owoców i warzyw, których zbiory w ostatnich latach wynoszą ok. 9 mln ton. Zagospodarowanie takiej masy produktów wymaga przede wszystkim znalezienia rynku zbytu i zapewnienia godziwej ceny. Eksport świeżych owoców w 2011 r. wynosił około 800 tys. ton; zbliżone wartości odnoszą się także do wielkości eksportu świeżychwarzyw. Aby skutecznie konkurować z ogrodnikami z innych krajówUnii Europejskiej, nasi producenci podnoszą jakość produkcji, unowocześniają agrotechnikę i organizację gospodarstw oraz zmieniają organizację rynku produktów ogrodniczych. Wolny rynek, ogromna podaż, w tym także produktów z importu, w konsekwencji duży wybór sprawia, że zarówno hurtownicy, jak i detaliści żądają przygotowania wyrównanych[...]

Opakowania dla nowoczesnego rynku ogrodniczego


  Poland is important in the European Union producer of fruits, vegetables and champignons, in the case of apples - even the biggest in Europe. The total harvest of these products in last year amounted to more than 9 million tons. With a rich tradition, high knowledge, gardeners’ expertise and national government policy Polish products are able to dominate the EU market. It can be concluded gardening is a Polish national welfare, which, however, requires some modification. Polska jest ważnym w skali Unii Europejskiej producentem owoców, warzyw i pieczarek, zaś w przypadku jabłek - wręcz największym w Europie. Łączne zbiory tych produktów w 2012 r. wyniosły ponad 9 mln t. Przy bogatej tradycji, wysokiej wiedzy i fachowości ogrodników oraz sprzyjającej polityce państwa krajowe produkty są w stanie zdominować rynek unijny. Można więc stwierdzić, że polskie ogrodnictwo to narodowe dobro, które wymaga jednak pewnych modyfikacji. Warunkiem efektywnego wykorzystania potencjału polskiego ogrodnictwa jest przystosowanie organizacji oraz infrastruktury związanej z pakowaniem i sprzedażą produktów. Wolny rynek, ogromna podaż, w tym również produktów z importu, a w konsekwencji bogata oferta sprawiają, że hurtownicy i detaliści oczekują powtarzalnych, zgodnych z normami partii towarów oraz udoskonalonych opakowań, a także lepszej organizacji zbytu. Nieodzowne jest zatem łączenie się producentów owoców i warzyw w grupy, spółdzielnie, zrzeszenia oraz zespoły marketingowe - obecnie w Polsce działa ok. 300 takich organizacji. Sprawny system pakowania jest głównym warunkiem eksportu świeżych owoców i warzyw w państwach o rozwiniętym ogrodnictwie, do których należy Polska. Nowoczesny rynek ogrodniczy stawia na wysoką jakość produktów, a jednocześnie na dobre pakowanie. Opakowania odgrywają bowiem istotną rolę w całym obrocie świeżymi owocami i warzywami, począwszy od producenta aż do ostatecznego odbiorcy: konsumenta. Z uwagi na pojemność i[...]

Zmiany w obrocie rynkowym świeżymi owocami i warzywami zwiększają zapotrzebowanie na nowoczesne opakowania

Czytaj za darmo! »

Zmiany zachodzące na rynkach świeżych owoców i warzyw wymagają od plantatorów ciągłego pogłębianie wiedzy i doskonalenia technologii upraw, gdyż są to podstawowe czynniki procesów podnoszenia jakości produktów ogrodniczych. Nowoczesna agrotechnika i lepsza organizacja gospodarstw przyczyniają się do powstawania nowych odmian produktów o wyższych walorach smakowych i lepszych właściwościach, [...]

Sposób pakowania świeżych owoców i warzyw – dlaczego jest to tak ważne w obrocie rynkowym

Czytaj za darmo! »

Produkcja owoców i warzyw w Polsce stanowi istotną pozycję w polskiej gospodarce żywnościowej - w minionym 2008 roku zbiory były rekordowe i przekroczyły 8 mln ton. Zagospodarowanie takiej ilości produkcji wymaga odpowiedniej infrastruktury wspomagania sprzedaży zarówno krajowej, jak i eksportowej, zwłaszcza, że dzięki walorom smakowym polskie świeże owoce i warzywa są chętnie kupowane przez krajowych i zagranicznych konsumentów. Podstawowym warunkiem takich zakupów jest wysoka jakość produktów, która podczas pokonywania długiej drogi z plantacji do konsumenta powinna być należycie chroniona. Trudności z dotrzymaniem tego warunku powodują duże straty produktowe i przekładają się na niskie ceny sprzedaży polskich świeżych produktów ogrodniczych w pierwszym ogniwie łańcucha dy[...]

Opakowanie - ważny element konkurencyjności na rynku świeżych owoców i warzyw

Czytaj za darmo! »

Jakość produktu jest zawsze w handlu najważniejsza - takie jest przekonanie współczesnych konsumentów. Produkt przed sprzedażą musi być opakowany, a opakowanie pełni zasadniczą funkcję - ochrony produktu i jest tym samym nierozłączną częścią towaru. W obrocie towarowym opakowanie ma także znaczenie marketingowe, które między innymi służy do komunikacji z użytkownikiem opakowania. Dlatego ważną cechą opakowania jest atrakcyjność, która przyciąga uwagę konsumenta. Współczesny detaliczny klient zainteresowany towarem oczekuje także podstawowej informacji o produkcie i jego producencie. W takiej informacji można zwięźle przedstawić region pochodzenia produktu, bowiem oferowane walory produktu mogą zachęcić konsumenta do zainteresowania się krajem pochodzenia produktu, np. ze względów turystycznych. Tak więc właściwości opakowania, a więc wygląd opakowania, rodzaj i forma oraz kształt powinny być uzupełniane informacjami wychodzącymi naprzeciw oczekiwaniom licznych klientów. Poszukują oni wiedzy nie tylko o zaletach użytkowych opakowania czy o bezpiecznym dla zdrowia konsumenta sposobie pakowania produktu, ale np. często chcą upewnić się, co się dzieje z poużytkowym odpadem opakowaniowym i czy nie stanowi on zagrożenia dla środowiska naturalnego. Większość detalicznych klientów przy zakupie kieruje się przede wszystkim wrażeniami wzrokowymi, stąd tak ważna jest kolorystyka opakowania i czytelność oznakowań oraz napisów. Ma to duże znaczenie dla promocji i reklamy towaru wystawionego na półkach sklepowych, zwłaszcza wobec różnorodności owoców i warzyw oraz ich odmian oferowanych na krajowych i zagranicznych rynkach. Z tego powodu, dobierając opakowanie należy pamiętać o nowoczesnych formach detalicznej sprzedaży, które skupiają uwagę konsumenta na informacjach reklamowych na opakowaniu. Dotyczy to zarówno sprzedaży w wielkopowierzchniowych sklepach, w których większość kupujących dokonuje wyboru towaru w krótkim czasie - "w [...]

 Strona 1  Następna strona »