Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Tadeusz GODULA"

Auditowanie metodą podejścia procesowego

Czytaj za darmo! »

Auditowanie procesowe tworzy wartość dodaną.Ciągłe doskonalenie jest podstawą każdego systemu zarządzania, a wyniki auditów powinny stanowić znaczący element w tym procesie. Nic więc dziwnego, że doskonalenie auditów to częsty element szkoleń. Metody szkoleń bywają różne, np. interpretacje wymagań norm i aktów prawnych, analiza zdarzeń, podejście procesowe w auditowaniu itp. Ten ostatni tema[...]

EMAS-2 czyli europejski system zarządzania środowiskowego

Czytaj za darmo! »

EMAS -to skutecznie działający system zarządzania środowiskowego, mogący przynieść wartość dodaną w kategoriach kontroli prawnej, redukcji kosztów i wizerunku publicznego.Zrównoważony rozwój i skutecznie prowadzona ochrona środowiska, mogą zapewnić nam i następnym pokoleniom możliwość egzystencji. Zaniedbywanie problemów środowiskowych, to nic innego jak pozostawienie swojego losu i losu przyszłych pokoleń w rękach przypadku i wzięcia na siebie ryzyka, że nie przetrwamy. Nie wystarczy wdrożyć EMS i okazywać certyfikat, tu trzeba działać i ciągle doskonalić system, tak aby likwidować a co najmniej ograniczać wpływy aspektów na środowisko. Powstaje pytanie, co robić aby nasze działania środowiskowe, w skali globalnej spełniały wymagania czasu, w którym przyszło nam żyć. Odpowie[...]

Ocena efektów działalności środowiskowej środowiskowej

Czytaj za darmo! »

Ustalenie wskaźników oceny efektów działalności środowiskowej, zapewnia skuteczne i efektywne zarządzanie aspektami środowiskowymi.Podstawowym celem działalności środowiskowej, jest zarządzanie aspektami środowiskowymi, aby eliminować a co najmniej ograniczać ich wpływ na środowisko. Wyniki zarządzania aspektami środowiskowymi, określane są jako "efekty działalności środowiskowej" (EDŚ), a ich miarą są wskaźniki. Norma ISO14031 zaleca aby do oceny EDŚ, przyjmować trzy wskaźniki, które dotyczą środowiska,zarządzania i działalności organizacji. W normie tej podano również przykładowe zbiory tych wskaźników, z których organizacja może skorzystać przy ich wyborze. Wskaźniki EDŚ pojawią się zawsze tam, gdzie występują znaczące aspekty środowiskowe, którymi organizacja zarządza i/[...]

Praktyczne podejście do integracji systemów zarządzania

Czytaj za darmo! »

Integracja systemów zarządzania ułatwia analizowanie poszczególnych procesów.Procesy którymi zarządzamy, wywierają wpływ na jakość, środowisko i stwarzają zagrożenia BHP. Cechy te tkwią w istocie procesu, są wzajemnie powiązane i rozpatrywanie ich oddzielne jest postępowaniem wbrew naturze. Może się zdarzyć, że zdolność procesu jest bardzo wysoka (np. Cpk > 1, 6), ale proces generuje znaczące aspekty środowiskowe i zagrożenia BHP; potrzebny jest kompromis, problemy jakości, ochrony środowiska i BHP powinny być razem rozpatrywane, a więc w systemie zintegrowanym (IMS). Pragniemy zwrócić uwagę, że nawet najlepiej opracowany i zintegrowany system zarządzania, nie stworzy satysfakcji dla organizacji, jeżeli nie nastąpi skojarzenie systemu zarządzania organizacją z IMS. Te dwa s[...]

 Strona 1