Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna JASIK-LEWANDOWSKA"

Jakość a zarządzanie

Czytaj za darmo! »

Podstawą jest postrzeganie przedsiębiorstwa jako całości.Znaczenie zarządzania jakością zmieniało się wraz z transformacją polskiej gospodarki i polskich przedsiębiorstw, czyli po 1989 roku. Przede wszystkim wraz ze zmianą otoczenia przedsiębiorstw, znaczenia nabrało samo pojęcie "zarządzania", którego waga nie była tak istotna w czasach gospodarki centralnie sterowanej. Przekształcenia włas[...]

Organizacje prośrodowiskowe

Czytaj za darmo! »

Trendy proekologiczne stworzyły pojęcie restrukturyzacji ekologicznej.Ostatnie lata to czas zmian w otoczeniu polskich przedsiębiorstw i w samych przedsiębiorstwach, będący efektem przemian polityczno-gospodarczych, które miały miejsce w Polsce po 1989 roku. Zmieniły się i nadal zmieniają się priorytety, inne niż dotychczas kryteria decydują o konkurencyjności podmiotów działających na rynk[...]

 Strona 1