Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Arkadiusz Potocki"

Wybrane metody kształtowania jakości


  W analizie wartości konieczne jest korzystanie z twórczej wyobraźni a nawet fantazji.1. Uwagi wstępne Globalizacja obok wielu negatywów ma także swoje aspekty pozytywne. Wśród nich wymienić można możliwość zakupu wyrobów wytwarzanych w dowolnym miejscu na dowolnym rynku lokalnym czy regionalnym o określonej cenie. Oczywiście obok takiego czynnika, jakim jest cena, podstawowym motywem zachowań konsumentów jest jakość. Ten aspekt zakupu musi być brany przez producenta pod uwagę, bowiem poprzez zakup następuje akceptacja producenta na rynku. Wysokie miejsce jakości w systemach wytwórczych od zarania cywilizacji ludzkiej było w działalności gospodarczej w centrum zainteresowania. Świadczą o tym obrazy wyryte na kamieniu w świątyniach starożytnego Egiptu , czy pewne zapiski w starych przepisach prawnych, na przykład w Kodeksie Hammurabiego . Można wskazać na trzy zasadnicze podejścia do kształtowania jakości, a to: metodami prób i błędów na podstawie intuicyjnego rozumienia problemów jakości oraz obserwacji rynku i w ten sposób uzyskiwania przewagi konkurencyjnej; przez system nakazów władców lub rządów pragnących poprzez wymuszenie ich stosowania zapewnić zadowolenie konsumentów (np. Kodeks Hammurabiego) lub bezpieczeństwa wyrobów (stosowane obecnie w wielu państwach); zapewniając konsumentom prawo swobodnego wyboru oferowanych towarów i usług, co zmusza producentów do zapewnienia odpowiedniej W. Prussak, Zarządzanie jakością. Wybrane problemy, Wydawnictwa Politechniki Poznańskiej, Poznań 2003, s. 9. T. Wawak, Zarządzanie przez jakość, WIE, Kraków 1995, s. 18. jakości, bowiem w przeciwnym wypadku zostaną wyeliminowani z rynku . Wraz z koncepcją ludności w osadach, przeminięciem rzemieślniczej i manufakturowej organizacji produkcji, podejście przedsiębiorców i menedżerów do zapewnienia pożądanej jakości bardzo się zmieniało i można wskazać na specyficzne podejście do kształtowania jakości w różnych okresach. A zatem mo[...]

 Strona 1