Wyniki 1-10 spośród 21 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy Baruk"

Oddziaływanie wspólnego rynku na innowacyjność przedsiębiorstw

Czytaj za darmo! »

Europejski wspólny rynek poprzez swoją wielkość, ujednolicone przepisy prawne, większą dostępność do tańszych dostawców, ułatwiony dostęp do nowych technologii i wyników badań, poprawę współpracy między przedsiębiorstwami, może stać się kołem napędowym wzrostu innowacyjności podmiotów gospodarczych.W ogólnym znaczeniu, innowacja stanowiąca praktyczne zastosowanie twórczej idei, skutkujące zwi[...]

Ekonomiczne aspekty zarządzania innowacjami

Czytaj za darmo! »

W procesach decyzyjnych koncentrowano się głównie na wdrażaniu innowacji poprzez zakupy maszyn i urządzeń, najczęściej z importu.Innowacyjność stała się w ostatnich latach priorytetowym tematem dla Unii Europejskiej i państw członkowskich. W marcu 2000 r. w Lizbonie Rada Europejska postanowiła uczynić z Europy najbardziej konkurencyjną i dynamiczną, opartą na wiedzy gospodarkę świata. Reali[...]

Innowacyjność przedsiębiorstw w Unii Europejskiej

Czytaj za darmo! »

Najbardziej innowacyjne okazały się przedsiębiorstwa duże, zatrudniające od 250 do 499 pracowników, należące do sektora przemysłowego, mające ponad 5% rocznego przyrostu obrotów.Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem stało się złożonym procesem. Negatywnym jego skutkiem może być wejście firmy na ścieżkę prowadzącą do kryzysu. Nie są to odosobnione przypadki, o czym świadczy fakt, iż w 20[...]

Wiedza w procesach innowacyjnych

Czytaj za darmo! »

Zarządzanie wiedzą stanowi podstawę do intensyfikacji działalności innowacyjnej.W państwach takich jak Polska wzrost oparty na prostych rezerwach, na wykorzystaniu tradycyjnych zasobów, na koncentracji inwestycji w modernizację maszyn, urządzeń, sprzętu, jest na wyczerpaniu. Konieczne jest więc skierowanie uwagi na obszary działalności związanej z innowacyjnością, zwłaszcza, że dotychczas n[...]

Skłonność do nabywania nowości i innowacji

Czytaj za darmo! »

Wiedza i innowacje znalazły się w centrum zainteresowania Wspólnoty, szczególnie od 2000 roku, tj. od uruchomienia strategii lizbońskiej, kiedy to Rada Europejska wyznaczyła nowy cel strategiczny na kolejne 10-lecie: przekształcenie UE w najbardziej konkurencyjną i dynamiczną, opartą na wiedzy gospodarkę świata, zdolną do zapewnienia trwałego wzrostu gospodarczego, stworzenia liczniejszych i lepszych miejsc pracy oraz zagwarantowania większej spójności społecznej. Edukacja, badania oraz innowacje, tworzące tzw. trójkąt wiedzy, stały się środkami realizacji tego celu. Idea tej koncepcji znalazła odzwierciedlenie w Siódmym Programie Ramowym w Zakresie Badań, Rozwoju Technologicznego i Demonstracji1. Warto podkreślić, że w 2002 r. w Barcelonie Rada Europejska uzgodniła poziom o[...]

 Strona 1  Następna strona »