Wyniki 1-10 spośród 111 dla zapytania: authorDesc:"SADOWSKI A."

IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa MAT-ECO-SHOES "Innowacyjne materiały i ekologia w przemyśle obuwniczym i skórzanym"

Czytaj za darmo! »

W dniach 23-24 listopada 2006 r. w CLPO w Krakowie w dniach 23-24.11.2006 r. odbyła się IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa "MAT-ECO-SHOES" zorganizowana przez Centralne Laboratorium Przemysłu Obuwniczego.Już dziewiąty raz środowiska naukowe związane z branżą obuwniczą i skórzaną oraz przedstawiciele zakładów przemysłowych branży i firm pracujących na jej potrzeby spotkały się w celu przedysku[...]

Pakiet Energetyczno-Klimatyczny

Czytaj za darmo! »

Główne tezy referatu wygłoszonego na posiedzeniu Państwowej Rady Ochrony Środowiska, 10 kwietnia 2008 r. Rada Europejska założyła następujące strategiczne cele dotyczące ochrony klimatu. Unia Europejska: zredukuje do r. 2020 o 20% emisje gazów cieplarnianych w stosunku do 1990 r., zwiększy udział energii odnawialnej w konsumpcji finalnej energii do 20%, o 20% zostanie zwiększona efek[...]

Zmiany klimatu w świetle najnowszych badań

Czytaj za darmo! »

Wzrost temperatury globalnej spowodowany jest powiększającą się koncentracją gazów cieplarnianych w atmosferze. Od początku epoki przemysłowej (połowa XVIII w.) do 2004 r. koncentracja dwutlenku węgla w atmosferze wzrosła z ok. 280 ppm do ok. 380 ppm. W ciągu ostatnich 100 lat średnia temperatura przy powierzchni Ziemi zwiększyła się o 0,74 0C, a szybkość tego procesu wzrasta. 15 najciep[...]

Dobór impulsów o zadanym widmie do systemów uwb

Czytaj za darmo! »

Ultraszerokopasmowe systemy radiokomunikacyjne - UWB (Ultra Wideband), które w ostatnich latach znacznie zyskały na popularności, wykorzystują do transmisji danych zakresy częstotliwości obecnie już zajmowane przez wąsko- oraz szerokopasmowe urządzenia radiowe. Jednoczesna koegzystencja różnych transmisji w tym samym paśmie i na tym samym obszarze przestrzennym jest możliwa dzięki różnicom w szerokości pasma sygnałów oraz poziomach energetycznych transmisji. Niewielka moc sygnału UWB, rozłożona w bardzo szerokim paśmie (przyjmując zgodnie z [4], że sygnał jest ultraszerokopasmowy, jeśli szerokość jego widma przekracza 50 MHz), daje w efekcie bardzo małą wartość widmowej gęstości mocy, w założeniu na tyle małą, by w większości przypadków nie powodować zakłóceń w pracy istniejąc[...]

 Strona 1  Następna strona »