Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Jarosław Suchożebrski"

Przegląd Wydawnictw

Czytaj za darmo! »

Ballmer M., Most D., Spreng D., i in., "Schweizer Wasserkraftwerke im Wettbewerb: Eine Analyse im Rahmen des europäischen Elektriziäitsversorgungssystem". Vdf Hochschulverlag AG an der EHT Zurich, Zurich 2006; ss. 210, rys., tab. Energia elektryczna jest jednym z podstawowych czynników rozwoju, dlatego podstawowym celem polityki energetycznej każdego kraju jest zapewnienie bieżących i p[...]

Śródlądowe drogi wodne w Finlandii

Czytaj za darmo! »

Rola śródlądowych dróg wodnych w transporcie w Unii Europejskiej jest znaczna, co jest szczególnie widoczne w Niemczech czy Holandii. W krajach tych w końcu lat 90. XX w. udział żeglugi śródlądowej w transporcie wynosił ok. 25% i planuje się zwiększenie go do ok. 33% w 2010 r. (Michalski, 2003). Założenia i realizację wspólnej polityki Unii Europejskiej przedstawiono m.in. w "Nowej klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych" (Resolution No. 92/2), "Niebieskiej Księdze" (Inventory of main..., 1998) i raporcie PINE (2004). W dokumentach wśród krajów, w których transport wodny odgrywa znaczną rolę w gospodarce, wymienia się m.in. Finlandię. Jarosław Suchożebrski Uniwersytet Warszawski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Zakład Hydrologii Śródlądowe drogi wodne w Finlandii Finlandia to nizinny kraj położony w północnej części Europy. Większą część jej powierzchni zajmują niziny: na zachodzie Nizina Wschodniobotnicka i na południu Nizina Południowofińska; w środkowej części kraju jest położone Pojezierze Fińskie. Znajduje się tu ponad 55 tys. jezior, które zajmują ok. 9% powierzchni kraju. Naturalne warunki przyrodnicze, a szczególnie jeziora o licznych zatokach, mają duże znaczenie dla rozwoju komunikacji wodnej. Tradycyjne branże gospodarki kraju - przemysł drzewny i papierniczy - rozwinęły się w południowej części kraju głównie dzięki możliwości wykorzystania transportu wodnego do przewożenia surowca (Arpiainen i in., 2001). Nawet dziś, mimo rozwoju komunikacji samochodowej i kolejowej, dawne szlaki wodne na Pojezierzu Fińskim nie straciły swego znaczenia - szczególnie w transporcie towarów i osób oraz w turystyce (rys. 1). Sieć dróg wodnych Finlandii składa się z ok. 8300 km szlaków przybrzeżnych i ponad 8000 km śródlądowych, z czego ok. 4100 km jest przystosowanych do żeglugi towarowej (Waterways in Finland, 2000). Nadzór nad drogami wodnymi sprawuje Fińska Administracja Morska (Finnish Maritime Adminis[...]

 Strona 1