Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Jan Smenda"

XLVII "Tydzień Hydrotechnika, Melioranta i Łąkarza"

Czytaj za darmo! »

W ramach XLVII Tygodnia Hydrotechnika, Melioranta i Łąkarza Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych w Krakowie zorganizował konferencję naukowo-techniczną, którą otworzył przewodniczący Zarządu Oddziału SITWM w Krakowie Włodzimierz Drzyżdżyk. Powitał on zebranych i zaproszonych gości. Po powitaniu gości prezes Zarządu Głównego SITWM, dr inż. Leonard[...]

XLIX "Tydzień Hydrotechnika, Melioranta i Łąkarza"

Czytaj za darmo! »

Obchody "Tygodnia Hydrotechnika, Melioranta i Łąkarza" rozpoczęła konferencja naukowo-techniczna. Obrady otworzył przewodniczący Zarządu Oddziału SITWM w Krakowie, Stanisław Czaplak, który powitał zebranych i zaproszonych gości. Wśród nich znaleźli się m. in.: Wacław Wojciechowski (Urząd Miasta Krakowa), Sabina Ziobro-Szczerba (Urząd Miasta Krakowa), Jerzy Grela (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie), Jan Pawełek (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie), Włodzimierz Rajda (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie), Stanisław Twardy (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie), Zbigniew Kot (Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie), Andrzej Prystaj (Politechnika Krakowska), Stanisław Staniszewski (Zarząd Oddziału SITWM w Opolu), Małgorzata Siudak (IMGW Oddział w Krakow[...]

Eksploatacja zapór i zbiorników wodnych: Domaniów na Radomce i Chańcza na Czarnej Staszowskiej – konferencja naukowo-techniczna

Czytaj za darmo! »

Konferencja, zorganizowana przez Zarząd Oddziału SITWM w Krakowie, przybliżyła uczestnikom dwa zbiorniki: Domaniów i Chańczę. Zaporę i zbiornik wodny w Domaniowie na Radomce budowano w latach 1996-2001. Zbiornik jest zlokalizowany w miejscowości Domaniów (gm. Przytyk) i rozciąga się do miejscowości Mniszek na terenie trzech gmin: Przytyk, Wieniawa i Wolanów. Celem inwestycji było: zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Radomki, zaopatrzenie rolnictwa w wodę, uregulowanie przepływu nienaruszalnego, wykorzystanie energetyczne, stworzenie warunków do rekreacji i wypoczynku, wykorzystanie zbiornika do celów sportowych, wykorzystanie rybackie zbiornika. Charakterystyczne dane hydrologiczne: km biegu Radomki - 64 + 8000; powierzchnia zlewni - 737 km2; przepływy: minimalny Q[...]

Jubileuszowy 50. "Tydzień Hydrotechnika, Melioranta i Łąkarza"

Czytaj za darmo! »

Konferencję naukowo-techniczną, otwierającą jubileuszowy 50. "Tydzień Hydrotechnika, Melioranta i Łąkarza", otworzył przewodniczący Zarządu Oddziału SITWM w Krakowie Stanisław Czaplak, który powitał zebranych i zaproszonych gości. Obrady odbywały się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, zaś zorganizował je Oddział SITW w Krakowie. Konferencja odbyła się pod patronatem Wojciecha Kozaka, członka Zarządu Województwa Małopolskiego. W konferencji wzięli udział zaproszeni goście: Wojciech Bosak - radny Samorządu Województwa Małopolskiego, Jan Pawełek - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wojciech Bartnik - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Krzysztof Ostrowski - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Zenon Pijanowski - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Tadeusz Bednarczyk - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Włodzimierz Rajda - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Zofia Gręplowska - Politechnika Krakowska, Tadeusz Gadomski - Politechnika Krakowska, Marta Łapuszek - Politechnika Krakowska, Jerzy Grela - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Bronisław Kamiński - b. minister środowiska, Henryk Trębacz - Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Krakowie, Zbigniew Kot - "WODROL" SA w Wieliczce, Jolanta Bieniek - Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie, Małgorzata Krzyżewska - Zarząd Główny SITWM w Warszawie, Ewa Skupińska - redakcja "Gospodarki Wodnej" w Warszawie, Tadeusz Szymacha - Zarząd Główny SITWM we Wrocławiu, Stefan Lorenc - Komitet Przedsiębiorstw i Pracodawców SITWM, Beata Grudzień - Urząd Powiatowy w Chrzanowie, Jan Książek - Starostwo Powiatowe w Olkuszu, Tadeusz Sułkowski - "EKOWOD" w Nowym Sączu. Po przedstawieniu przez przewodniczącego Zarządu Oddziału SITWM w Krakowie mgr. inż. Stanisława Czaplaka krótkiej historii i osiągnięć w pracy Stowarzyszenia Inżynierów[...]

 Strona 1