Wyniki 1-10 spośród 21 dla zapytania: authorDesc:"Anna Mitraszewska"

Współpraca polsko-francuska RZGW w Warszawie podpisało kolejną umowę z Francuzami

Czytaj za darmo! »

W dniach 11-15 kwietnia 2007 r. w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie gościła delegacja francuskiej Agencji Wodnej Adour-Garonne. Obok dyrektora,pana Vincenta Frey’a, w skład delegacji weszli pani Marie-Claire Domont, zastępca dyrektora oddziału w Bordeaux, oraz pan Julien Martinez, doradca dyrektora ds. współpracy międzynarodowej, a także pan Yves Casanove, wiceprzewodni[...]

Europejskie systemy zarządzania zasobami wodnymi - Holandia

Czytaj za darmo! »

Artykuł poświęcono systemowi zarządzania zasobami wodnymi w Królestwie Niderlandów, gdzie zarządy wodne istnieją od połowy XIII w., ok. 60% powierzchni kraju znajduje się pod poziomem morza, a blisko połowa społeczeństwa zatrudniona jest w instytucjach związanych z gospodarką wodną. Tak jak różne są uwarunkowania przyrodniczo-środowiskowe, tak różne są tradycje i systemy kształtowania i o[...]

Europejskie systemy zarządzania zasobami wodnymi - Bułgaria

Czytaj za darmo! »

Artykuł poświęcono systemowi zarządzania zasobami wodnymi w Bułgarii, państwu, które dołączyło do Wspólnoty Europejskiej w 2007 r.Uwarunkowania środowiskowe Bułgaria leży w południowo-wschodniej Europie, w rejonie Półwyspu Bałkańskiego i Morza Czarnego. Pas wzniesień Stara Płanina dzieli terytorium Bułgarii pomiędzy zlewisko Morza Czarnego (57% powierzchni kraju i ok. 4% rzek) i Morza Eg[...]

Europejskie systemy zarządzania zasobami wodnymi - Czechy

Czytaj za darmo! »

Artykuł poświęcono systemowi zarządzania zasobami wodnymi w Republice Czeskiej, państwie, które dołączyło do Wspólnoty Europejskiej jednocześnie z Polską, w 2004 r. ANNA MITRASZEWSKA Europejskie systemy zarządzania zasobami wodnymi - Czechy Tak jak różne są uwarunkowania przyrodniczo-środowiskowe, tak różne są tradycje i systemy kształtowania i ochrony zasobów wodnych w krajach Europy. N[...]

Europejskie systemy zarządzania zasobami wodnymi - Finlandia

Czytaj za darmo! »

Niniejszy artykuł poświęcono systemowi zarządzania zasobami wodnymi w Finlandii, krainy jezior, wysp i Świętego Mikołaja. Finowie uważają swój kraj za "szczęśliwie zasobny w wodę" i dokładają wszelkich starań, aby fińskie wody pozostały czyste.Finlandia położona jest we wschodniej części Półwyspu Skandynawskiego. Jest to jedno z najdalej wysuniętych na północ państw europejskich. Zachodnie i południowe granice Finlandii wyznaczają Zatoka Botnicka i Zatoka Fińska - granica morska Finlandii ma długość ok. 1100 km. Od zachodu graniczy ze Szwecją, natomiast od wschodu - z Rosją. W młodoglacjalnym krajobrazie Finlandii dominują równiny i niewysokie wzgórza. Najwyższy szczyt, Halti, o wysokości 1324 m, znajduje się w skrajnej północnej Laponii na granicy z Norwegią. Powierzc[...]

Europejskie systemy zarządzania zasobami wodnymi - Włochy

Czytaj za darmo! »

Artykuł poświęcono systemowi zarządzania zasobami wodnymi we Włoszech - państwie, które reprezentuje kraje Starej Unii. Włochy należą do ośmiu najbardziej uprzemysłowionych i bogatych państw świata - tak zwanej Grupy G8.Republika Włoch znajduje się w Europie Południowej, na Półwyspie Apenińskim. Włochy sąsiadują z Francją, Szwajcarią, Austrią i Słowenią, ponadto wewnątrz terytorium Włoch znajdują się dwa państwa-enklawy: San Marino i Watykan. Całkowita granica lądowa Włoch wynosi 1932,2 km. Długość wybrzeża włoskiego wynosi natomiast 7600 km. Oblewają je wody kilku akwenów Morza Śródziemnego: Morze Liguryjskie, Morze Tyrreńskie, Morze Jońskie i Morze Adriatyckie. Ukształtowanie terenu jest stosunkowo zróżnicowane. Apeniny ciągną się z południa na północ wzdłuż Półwyspu [...]

Europejskie systemy zarządzania zasobami wodnymi - Szwecja

Czytaj za darmo! »

Artykuł poświęcono systemowi zarządzania zasobami wodnymi w Szwecji, która przoduje w Europie pod względem zasobności w wodę. ■ Uwarunkowania środowiskowe Szwecja położona jest na Półwyspie Skandynawskim między Norwegią i Finlandią. Powierzchnia tego kraju wynosi 450 tys. km2. Szacuje się, że ok. 39 tys. km2 jest pokryte wodami, co stanowi blisko 9% powierzchni kraju. Część terytorium - 15% - znajduje się za kołem podbiegunowym. Sieć rzeczna charakteryzuje się dużą gęstością. Rzeki o dużych spadkach są zasobne w wodę na całej długości, ale jednocześnie są stosunkowo krótkie. Do największych rzek należą: Klaralven, Muonio, Tornealven, Dalalven i Umealven. Śnieżno-deszczowe zasilanie rzek sprawia, że najwyższe stany wód notuje się latem. Rzeki wykorzystuje się do [...]

Europejskie systemy zarządzania zasobami wodnymi – Hiszpania

Czytaj za darmo! »

Artykuł poświęcono systemowi zarządzania zasobami wodnymi w Hiszpanii. Poważnym problemem w tym kraju jest ograniczona dostępność zasobów wodnych i konieczność dzielenia ich z sąsiadującą Portugalią. Co więcej - dostępność zasobów wodnych jest w Hiszpanii czynnikiem ograniczającym możliwości rozwoju gospodarczego. ■ Uwarunkowania środowiskowe Hiszpania jest największym z 3 państw położonych w południowo-zachodniej części Europy, na Półwyspie Iberyjskim. Od zachodu graniczy z Portugalią, na południu z należącym do Wielkiej Brytanii Gibraltarem, oraz - przez Ceutę i Melillę - z Marokiem. Na północy, przez Pireneje, kraj graniczy z Francją i Andorą. W skład Hiszpanii wchodzą także Baleary na Morzu Śródziemnym, Wyspy Kanaryjskie na Oceanie Atlantyckim oraz tzw. teryto[...]

Europejskie systemy zarządzania zasobami wodnymi - Dania

Czytaj za darmo! »

Artykuł poświęcono systemowi zarządzania zasobami wodnymi w Danii, którą śmiało można nazwać Krainą Tysiąca Wysp.Dania, a poprawnie - Królestwo Danii, jest najmniejszym z państw położonych w rejonie Półwyspu Skandynawskiego, przy czym granicę lądową dzieli wyłącznie z Niemcami. Pod względem hydrograficznym państwo leży w zlewiskach Mórz: Północnego i Bałtyckiego. Całkowita powierzchnia kraju wynosi ok. 43 tys. km2, z czego 70% znajduje się na Półwyspie Jutlandzkim. Pozostała część kraju położona jest na 443 wyspach, z czego zamieszkanych jest 76. Największe znaczenie mają wyspy: Zelandia (Sjælland), o powierzchni ok. 7 tys. km2, na której znajduje się Kopenhaga - stolica kraju, Fionia (Fyn), o powierzchni 2984 km², oraz: Lolland, Bornholm, Falster, Mors&oslas[...]

Europejskie systemy zarządzania zasobami wodnymi - Grecja

Czytaj za darmo! »

Artykuł poświęcono systemowi zarządzania zasobami wodnymi w Grecji - państwie, które z jednej strony boryka się z niedoborami wody, zaś z drugiej, jak przyznają sami Grecy, należy do państw najbardziej zapóźnionych we wdrażaniu postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej. Tak jak różne są uwarunkowania przyrodniczo-środowiskowe, tak różne są tradycje i systemy kształtowania oraz ochrony zasobów wodnych w krajach Europy. Na mocy obowiązującej od blisko 10 lat dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE, zwanej powszechnie Ramową Dyrektywą Wodną, państwa członkowskie Unii Europejskiej dążą do ujednolicenia zasad kształtowania i ochrony zasobów wodnych, a także wypracowują wspólne dokumenty planistyczne dla międzynarodowych obszarów dorzeczy. Celem cyklu jest przedstawienie po[...]

 Strona 1  Następna strona »