Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Grzegorczyk"

Wybrane zagadnienia dotyczące pakowania towarów niebezpiecznych w znowelizowanej umowie ADR - towary w ilościach wyłączonych

Czytaj za darmo! »

Krzysztof Grzegorczyk: Wybrane wymagania dotyczące pakowania towarów niebezpiecznych w znowelizowanej umowie ADR. Opakowania używane do przewozu drogowego towarów niebezpiecznych powinny spełniać wymagania zawarte w umowie ADR, dotyczące ich wytrzymałości, oznakowania oraz sposobu pakowania. Przepisy w umowie ADR są co dwa lata nowelizowane. Krzysztof Grzegorczyk: Selected requirements conc[...]

System regulacji prawnych, dotyczących transportu drogowego towarów niebezpiecznych

Czytaj za darmo! »

Towary niebezpieczne stwarzają zagrożenia chemiczne, fizyczne i biologiczne, dla których ustalono precyzyjne kryteria klasyfikacyjne. Umowa ADR zawiera przepisy dotyczące przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, ich klasyfikacji i pakowania. Przegląd regulacji prawnych w dziedzinie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych i fakt zgodności przepisów polskich z przepisami międzynarodowymi pozwala na pozytywną ocenę ich roli w systemie bezpieczeństwa w transporcie. Ocena ta dotyczy jednak wyłącznie stanu obecnego. Konieczne stało się przygotowanie projektu nowej ustawy o lądowym przewozie towarów niebezpiecznych. Krzysztof Grzegorczyk: Legislation system concerning the road transport of dangerous materials. Dangerous materials create chemical, physical and biological hazard[...]

 Strona 1