Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ROMUALD JANCEWICZ"

Obniżenie emisji podtlenku azotu z instalacji kwasu azotowego

Czytaj za darmo! »

W skali pilotowej wykonano badania katalizatora do wysokotemperaturowego rozkładu podtlenku azotu (N2O). Badania prowadzono pod ciśnieniem 3,5 i 4,8 bar abs., w temp. 860 i 900°C, przy obciążeniu reaktora 5,5 i 12 t N/(m2d). Na podstawie uzyskanych wyników obliczono niezbędną wysokość warstwy katalizatora w reaktorach utleniania amoniaku w wytwórniach kwasu azotowego Anwil SA we Włocławku i w ZAK SA w Kędzierzynie-Koźlu. Przedstawiono efekty zastosowania katalizatora do wysokotemperaturowego rozkładu N2O w tych zakładach. W Anwil SA w linii A instalacji kwasu azotowego obniżono emisję podtlenku azotu o ok. 80%, a w ZAK SA o ok. 91%. An Al2O3-supported Fe2O3 catalyst was used for decompn. of N2O in a pilot plant for catalytic oxidn. of NH3 to NO at 860 or 900°C, 3.5 or 4.8 [...]

Modernizacja i intensyfikacja instalacji kwasu azotowego

Czytaj za darmo! »

Wykonano obliczenia bilansu masowego i cieplnego instalacji kwasu azotowego w Azotach Tarnów i Anwilu SA we Włocławku, określono warunki zwiększenia obciążenia ww. instalacji oraz opracowano założenia projektowe do realizacji niektórych przedsięwzięć modernizacyjnych. Po wykonaniu przez zakłady modernizacji instalacji, samodzielnie i we współpracy z INS, uzyskano zwiększenie ich nominalnych zdolności produkcyjnych o ok. 30% w tarnowskich Azotach i o 25% w Anwilu SA. Two industrial plants for HNO3 prodn. in Poland were modernized to increase their prodn. capacity by 25% and 30%, energy efficiency and operational reliability and to reduce their environmental impact. Instalacje kwasu azotowego w tarnowskich Azotach i w Anwilu SA we Włocławku są instalacjami dwuciśnieniowymi, w[...]

 Strona 1