Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"EDYTA KUSIAK"

Bezołowiowe kompozyty elastomerowe jako materiały absorbujące promieniowanie rentgenowskie


  Otrzymano kompozyty elastomerowe charakteryzujące się właściwościami absorpcyjnymi dla zakresu promieniowania rentgenowskiego. Substancją czynną był tlenek bizmutu(III). Zastosowano dwa rodzaje elastomerów: kauczuk naturalny (NR) oraz kauczuk silikonowy (MVQ). Kompozyty kauczuku naturalnego miały wyższe wartości równoważnika ołowiu (RPb), co oznacza bardziej skuteczne pochłanianie promieniowania X w stosunku do tych samych zawartości napełniacza. Natural and Si rubbers were filled with Bi2O3 (50-200 phr) by calendaring to produce radiopaque composite elastomers for protective clothings. The rubber mixts. were vulcanized and studied for mech. properties and X-ray absorption efficiency. The tensile strength of the vulcanizates were 15 and 5 MPa, resp., the elongation at break was higher than 300% in both cases. The lead equiv. of the natural rubber vulcanizates was 0,04-0,16 mm at 60 keV and was by 33% higher than that for the Si rubber. The Bi2O3 surface showed an electron donor nature and was more compatible with natural than with Si rubber. Promieniowanie gamma jest częścią promieniowania elektromagnetycznego i przy wysokich energiach pokrywa się z promieniowaniem rentgenowskim1). Ten typ promieniowania emitowany jest m.in. przez kobalt 60, który jest źródłem powszechnie używanym w medycynie i przemyśle. Promienie X są stosowane w technikach radiacyjnych, m.in. w tomografii komputerowej (CT). Szybki rozwój technologiczny tomografii komputerowej umożliwił zastosowanie jej w badaniu jamy brzusznej. Dawki promieniowania rentgenowskiego w CT zwracają uwagę nie tylko lekarzy i naukowców, ale również samych pacjentów, gdyż podczas wykonywania badania tomograficznego jamy brzusznej pacjent otrzymuje dawkę w wysokości ok. 8 mSv, co odpowiada dawce promieniowania X, jaka jest wykorzystywana do wykonania 11 konwencjonalnych zdjęć rentgenowskich (0,7 mSv każde)2). Ryzyko wynikające ze stosowania promieniowania rentgenowskiego podcz[...]

Kompozyty elastomerowe zawierające tlenochlorek bizmutu absorbujące promieniowanie rentgenowskie


  Otrzymano kompozyty elastomerowe absorbujące promieniowanie rentgenowskie o energii 60 keV. Matrycą elastomerową był kauczuk naturalny (RSS I), a substancją czynną tlenochlorek bizmutu(III). Do sieciowania użyto siarki, tlenku cynku, merkaptobenzotiazolu (MBT), Ncykloheksylo- 2-benzotiazol-sulfonamidu (CBS) oraz monosulfidu tetrametylotiuramu (TMTM). Proces wulkanizacji przebiegał w temp. 150°C przez 15 min. Właściwości absorpcyjne kompozytów elastomerowych określono, stosując 241Am jako źródło promieniowania. Zbadano również właściwości mechaniczne wulkanizatów oraz poddano je procesowi starzenia metodą UV. Natural rubber was filled with BiOCl and vulcanized with S, ZnO and 2-mercaptobenzothiazole, N-cyclohexyl-2-benzothiazole sulfenamide and tetramethyl thiuram monosulfide accelerators at 150°C for 15 min under 15 MPa to 1-mm sheets. The X-ray absorption measurements were carried out using 241Am (60 keV). The Pb equiv. of the rubber composite was 0.04-0.1 mm. Kauczuk naturalny jest szeroko stosowanym elastomerem w różnych gałęziach przemysłu i medycyny. Dla praktycznego zastosowania kompozytów elastomerowych istotnym aspektem jest chemiczny proces sieciowania. Na reakcję sieciowania wpływ mają temperatura oraz ilość i rodzaj czynnika sieciującego1-3). Powszechnie używaną substancją Politechnika Łódzka Edyta Kusiak*, Marian Zaborski, Włodzimierz Baryń Kompozyty elastomerowe zawierające tlenochlorek bizmutu absorbujące promieniowanie rentgenowskie Bismuth oxychloride-containig natural rubber composites for X-ray protection Prof. dr hab. inż. Marian ZABORSKI w roku 1971 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej. Jest dyrektorem Instytutu Technologii Polimerów i Barwników PŁ. Specjalność - technologia polimerów, w szczególności technologia elastomerów i gumy, fizykochemia napełniaczy i nanonapełniaczy. Instytut Technologii Polimeró[...]

Elastomery zawierające związki bizmutu chroniące przed promieniowaniem X

Czytaj za darmo! »

Badano zastosowanie w kompozytach elastomerowych związków bizmutu charakteryzujących się absorpcją promieniowania rentgenowskiego. Tlenek bizmutu, tlenochlorek bizmutu, wanadian bizmutu oraz węglan bizmutu pełniły rolę napełniaczy kauczuku naturalnego. Zastosowano klasyczny układ sieciujący. Kompozyty elastomerowe zawierające w składzie tlenek bizmutu oraz tlenochlorek bizmutu miały wysokie wartości równoważnika ołowiu zachowując jednocześnie bardzo dobre właściwości mechaniczne. Natural rubber was filled with Bi2O3, (BiO)2CO3, BiOCl and BiVO4 (75-150%), vulcanized with S and ZnO at 150°C and studied for swelling in PhMe, tensile strength and 􀈖 irradn. absorbability (60 and 120 keV). The highest gamma absorption was obsd. for Bi2O3, BiOCl and (BiO)2CO3-contg. vulcanizates. Tomografia komputerowa jest metod􀄅 umo􀄪liwiaj􀄅c􀄅 ocen􀄊 struktur anatomicznych i ewentualnych ich nieprawid􀃡owo􀄞ci w ciele cz􀃡owieka, wykorzystuj􀄅c􀄅 promieniowanie rentgenowskie. Dawka promieniowania rentgenowskiego stosowana podczas takiego badania jest wzgl􀄊dnie du􀄪a i stanowi 50% zbiorowej dawki promieniowania wszystkich bada􀄔 radiograficznych1). W zwi􀄅zku z tym istotne jest stosowanie os􀃡on skutecznie absorbuj􀄅cych promieniowanie jonizuj 􀄅ce i jednocze􀄞nie umo􀄪liwiaj􀄅cych uzyskanie "wyra􀄨nego" zdj􀄊cia tomograficznego. Absorpcj􀄊 promieni X i 􀈖 wyznacza si􀄊 z pomiaru przenikalno􀄞ci promieniowania przez materi􀄊. Opisuje to zale􀄪no􀄞􀃼2) I/Io = e-􀂗d w której I/Io oznacza cz􀄊􀄞􀃼 fotonów pozostaj􀄅cych w wi􀄅zce po przej􀄞ciu przez absorbent o grubo􀄞ci [...]

 Strona 1