Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Magdalena Jaskólska"

Use of propionic acid in plasma modification of a polyamide-polyethylene film Zastosowanie kwasu propionowego do plazmowej modyfikacji folii poliamidowo-polietylenowej DOI:10.15199/62.2015.10.5


  A com. polyamide-polyethylene film was plasma-pretreated in Ar, optionally covered with a SiO2 layer, plasmacoated with EtCOOH at 25-60°C under atm. pressure and then studied for contact angle, steam permeability, surface topog., layer thickness and antibacterial activity. The films corered with SiO2 and then with EtCOOH at 60°C showed the highest antibacterial activity (59%). The films may be used as active food packaging. Przedstawiono wyniki modyfikacji powierzchni folii poliamidowo-polietylenowej metodą chemicznego osadzania kwasu propionowego wspomaganego plazmą. Proces prowadzono w wyładowaniu barierowym pod ciśnieniem atmosferycznym. Uzyskano folie o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i barierowych dla pary wodnej, które mogą znaleźć zastosowanie jako aktywne opakowania żywności. Opakowania aktywne określa się jako systemy, które przez zahamowanie lub opóźnianie wzrostu mikroorganizmów oraz zmniejszenie liczby kolonii bakterii w zapakowanej żywności powodują przedłużanie okresu trwałości (przydatności do spożycia) oraz gwarantują lub znacząco polepszają bezpieczeństwo mikrobiologiczne i/lub sensoryczne1-5). Kwas propionowy jest naturalnym produktem przemian metabolicznych. Wytwarzany jest przez liczne gatunki bakterii propionowych w procesie fermentacji propionowej. Jest to proces biochemiczny charakterystyczny dla oddychania beztlenowego Polega na przemianie cukrów, mleczanów i innych związków w kwas propionowy, kwas octowy i ditlenek węgla6). Kwas propionowy stosowany jest w przemyśle spożywczym jako środek do konserwacji żywności o symbolu E280. Używane są także jego sole: propionian potasu (E283), propionian sodu (E281) oraz propionian wapnia (E282)7). Niezdysocjowany kwas dyfunduje przez membrany plazmy komórkowej do wnętrza cytoplazmy patogenu i tam ulega dysocjacji, wydzielając jon wodoru. Obniżone pH jest neutralizowane przez wewnątrzkomórkowy system buforowy. Jeśli komórka nie jest w stanie utrzymać sw[...]

 Strona 1