Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"HENRYK BEM"

Elastomery zawierające związki bizmutu chroniące przed promieniowaniem X

Czytaj za darmo! »

Badano zastosowanie w kompozytach elastomerowych związków bizmutu charakteryzujących się absorpcją promieniowania rentgenowskiego. Tlenek bizmutu, tlenochlorek bizmutu, wanadian bizmutu oraz węglan bizmutu pełniły rolę napełniaczy kauczuku naturalnego. Zastosowano klasyczny układ sieciujący. Kompozyty elastomerowe zawierające w składzie tlenek bizmutu oraz tlenochlorek bizmutu miały wysokie wartości równoważnika ołowiu zachowując jednocześnie bardzo dobre właściwości mechaniczne. Natural rubber was filled with Bi2O3, (BiO)2CO3, BiOCl and BiVO4 (75-150%), vulcanized with S and ZnO at 150°C and studied for swelling in PhMe, tensile strength and 􀈖 irradn. absorbability (60 and 120 keV). The highest gamma absorption was obsd. for Bi2O3, BiOCl and (BiO)2CO3-contg. vulcanizates. Tomografia komputerowa jest metod􀄅 umo􀄪liwiaj􀄅c􀄅 ocen􀄊 struktur anatomicznych i ewentualnych ich nieprawid􀃡owo􀄞ci w ciele cz􀃡owieka, wykorzystuj􀄅c􀄅 promieniowanie rentgenowskie. Dawka promieniowania rentgenowskiego stosowana podczas takiego badania jest wzgl􀄊dnie du􀄪a i stanowi 50% zbiorowej dawki promieniowania wszystkich bada􀄔 radiograficznych1). W zwi􀄅zku z tym istotne jest stosowanie os􀃡on skutecznie absorbuj􀄅cych promieniowanie jonizuj 􀄅ce i jednocze􀄞nie umo􀄪liwiaj􀄅cych uzyskanie "wyra􀄨nego" zdj􀄊cia tomograficznego. Absorpcj􀄊 promieni X i 􀈖 wyznacza si􀄊 z pomiaru przenikalno􀄞ci promieniowania przez materi􀄊. Opisuje to zale􀄪no􀄞􀃼2) I/Io = e-􀂗d w której I/Io oznacza cz􀄊􀄞􀃼 fotonów pozostaj􀄅cych w wi􀄅zce po przej􀄞ciu przez absorbent o grubo􀄞ci [...]

 Strona 1