Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Zbigniew KOSSOWSKi"

Analiza mocy układu magnetoelektrycznego wzbudnika ruchu drgającego w warunkach pracy przerywanej

Czytaj za darmo! »

Zaprezentowano koncepcję magneto-elektrycznego wzbudnika ruchu drgań płochy w wibracyjnym mechanizmie bidłowym. Przedstawiono konstrukcję wzbudnika. Na drodze teoretycznej przeanalizowano parametry jego działania takie jak moc i siła. Wykonano bilans cieplny urządzenia. Analizę wzbudnika osadzono w realiach specyfiki działania mechanizmu bidłowego. Abstract. The concept of magneto-electrical ac[...]

Analiza wydatkowanej pracy w procesie wibracyjnego zagęszczania wątków podczas tkania

Czytaj za darmo! »

Mechanizm bidłowy w krośnie tkackim jest jednym z najbardziej energochłonnych mechanizmów. Według szacunków mechanizm bidłowy pochłania 20 - 40% mocy wału głównego w maszynie. Przyczyn tej energochłonności upatruje się w relatywnie dużych siłach oporu towarzyszących wpychaniu wątków pomiędzy nitki osnowy (tzw. dobiciu wątków) szczególnie, podczas wytwarzania gęstych tkanin. Określenie energii dobicia wątków - energii całkowicie dyssypowanej przez tkaninę, wydaje się istotnym zagadnieniem szczególnie w kontekście dobicia wibracyjnego, w którym część energii dobicia generuje dodatkowy wzbudnik drgań płochy. Dobicie wibracyjne jest stosowane w celu zmniejszenia obciążeń dynamicznych bidła i osnowy. Ideą dobicia wibracyjnego jest nałożenie na zasadniczy ruch płochy na bidle podczas dobicia wątku dodatkowego ruchu wibracyjnego samej płochy (rys. 1.) [2]. Obydwa te ruchome elementy zarówno bidło jak i wzbudnik ruchu wibracyjnego wykonują pracę podczas dobicia wątków. Przewiduje się, że ze względu na skomplikowany, reologiczny charakter oporów ruchu wątku po osnowie, sumaryczna praca dobicia wibracyjnego może zasadniczo różnić się od pracy podczas dobicia płochą sztywną.Dokonano analizy sił, przemieszczeń i w konsekwencji pracy w procesie dobicia. Porównano dwa przypadki: 1 dobicie klasyczne płochą sztywną, 2 dobicie płochą wibrującą. Obydwa z takimi samymi, parametrami tkania (napięcie osnowy, średnica wątku i osnowy, faza dobicia w cyklu tkackim, osiągnięte w wyniku dobicia zagęszczenie wątków w wytwarzanej tkaninie). Celem porównania jest określenie pracy wykonanej przez mechanizm bidłowy podczas dobicia płochą wibrującą względem dobicia klasycznego - płochą sztywną. Badania eksperymentalne w tym zakresie są pracochłonne i długotrwałe [2], dlatego zbudowano algorytm analityczny umożliwiający obliczanie pracy na drodze teoretycznej. Pracę dobicia określono zasadniczo na podstawie algorytmu i komputerowej symulacji. Jednak ważnym j[...]

Kompleksowe ujęcie modyfikacji aparatu rozciągowego przędzarki obrączkowej do postaci kompaktowej

Czytaj za darmo! »

Analiza rozwijanych kierunków badań, doświadczeń eksperckich oraz podejmowanych kroków na jednolitym rynku europejskim pozwala stwierdzić, iż nowe kierunki działań w zakresie wytwarzania przędz będą głównie dotyczyły rozwoju technologii przędz kompaktowych, wytwarzanych na przędzarkach obrączkowych [4, 8]. Stwierdzenie to stało się kolejnym bodźcem do poprawy sprawności technologicznej tych maszyn, charakteryzowanej polepszonymi właściwościami i wysoką jakością wytwarzanych przędz. W ostatnich latach konstruktorzy przędzarek działania swoje nakierowali głównie na zmiany cech konstrukcyjnych klasycznego aparatu rozciągowego. W rezultacie prowadzonych prac badawczo- rozwojowych powstało kilka odmian aparatów rozciągowych kompaktowych. Różnią się one tym od klasycznego, iż posiadają dodatkowy podzespół komprymujący - pneumatyczny lub mechaniczny, umieszczony w miejscu klasycznej pary wałków wydających aparatu rozciągowego [1, 4, 7, 8]. W efekcie aparat kompaktowy, precyzyjniej w porównaniu z klasycznym, formuje tasiemkę włókien, zawęża ją, jak i zakleszcza włókna w strefie jego wydawania, przez co jest bardziej sprawny technologicznie. Oczywiście nie tylko wiodący producenci przędzarek obrączkowych podjęli się zaprojektowania aparatu kompaktowego. Wyzwanie to podjęli również autorzy niniejszego opracowania, wychodząc na przeciw postulatom zakładów eksploatujących krajowe przędzarki obrączkowe typu PJ. W efekcie, w ramach projektu badawczego nr 3 T08E 051 26 finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pows[...]

 Strona 1