Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Anna Ratz-Łyko"

Metody oceny aktywności przeciwrodnikowej stosowane w przemyśle chemicznym


  Jednym z podstawowych czynników zmniejszających trwałość wyrobów przemysłu chemicznego, takich jak m.in. tworzywa sztuczne, powłoki lakiernicze, oleje, smary, produkty żywnościowe, farmaceutyczne i kosmetyczne, są reakcje rodnikowe, przede wszystkim procesy związane z utlenianiem. Procesy te hamuje się przez dodatek przeciwutleniaczy, które mają zdolność zapobiegania powstawaniu rodników bądź przerywania łańcuchowej reakcji oksydacji. Z tego powodu metody oceny stopnia ochrony materiałów przed reakcjami rodnikowymi i ich stabilności antyoksydacyjnej odgrywają coraz większą rolę w produkcji przemysłowej. Ponieważ w większości metody te nie są standaryzowane, w praktyce stosuje się wiele metod dostosowywanych do rodzaju materiału, badanych antyutleniaczy i warunków ich stosowania. A review, with 58 refs., of methods for detn. of antioxidant stability of plastics, paint coatings, oils, greases, foods, pharmaceuticals and cosmetics. Ogromna większość stosowanych w praktyce wyrobów i materiałów organicznych podlega procesom starzenia, powodującym zmianę pierwotnych właściwości i zmniejszenie czasu przydatności do użycia. Dotyczy to zwłaszcza materiałów polimerowych, tworzyw sztucznych, powłok ochronnych, naturalnych i syntetycznych olejów, produktów farmaceutycznych, kosmetycznych i żywnościowych. Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia, Warszawa Anna Ratz-Łyko, Jacek Arct* Metody oceny aktywności przeciwrodnikowej stosowane w przemyśle chemicznym Methods for determination of antioxidant activity in chemical industry Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia, Podwale 13, 00-252 Warszawa, tel.: (22) 635 14 47, fax: (22) 635 79 23, e-mail: j.arct@ wszkipz.pl Mgr inż. Anna RATZ-ŁYKO w roku 2008 ukończyła studia na Wydziale Nauk o Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (specjalność: Biotechnologia i Mikrobiologia Żywności) oraz studia podyplomowe "Chemia Kosmetyczna" prowadzone przez Wyż[...]

 Strona 1