Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"QIHAO TAN"

Aktywność antymikrobiologiczna olejku cynamonowego i olejku eterycznego z chińskiego piołunu stanowiącego składniki aktywnej emulsji powłokotwórczej nanoszonej na celulozowe materiały opakowaniowe DOI:10.15199/42.2015.5.1


  1. Wstęp Opakowania odgrywają kluczową rolę w ochronie żywności, a także w znacznym stopniu przyczyniają się do wydłużenia okresu przydatności do spożycia, co jest szczególnie istotne w przypadku opakowań aktywnych. Jedną z metod funkcjonalizacji opakowań aktywnych jest nanoszenie aktywnej powłoki, chociażby w ramach jednego z ostatnich etapów produkcji opakowania. Bardzo istotne jest unikanie podczas produkcji opakowania narażania aktywnych substancji na działanie podwyższonych temperatur, a także sił ścinających, co często zachodzi podczas końcowej obróbki (Coma, 2008). Naturalne substancje aktywne są bowiem bardzo podatne na warunki środowiskowe, a ich aktywność często jest uzależniona od obecności lotnych związków małocząsteczkowych. Przeważnie naturalne związki aktywne należą do olejków eterycznych, które znajdują się na liście substancji dopuszczonych do kontaktu z żywnością lub też nawet dodatków do żywności. Antymikrobiologiczna aktywność naturalnych olejków eterycznych jest badana od wielu lat (poczynając od co najmniej XIX wieku), zwłaszcza w kontekście konserwowania i przechowywania żywności, zastosowań farmaceutycznych, a także wybranych naturalnych sposobów leczenia (Kapoor, 2008; Lopes, 2011). Jakość i różnorodność naturalnych substancji aktywnych, a zwłaszcza olejków eterycznych jest uzależniona od wielu czyn- Aktywność antymikrobiologiczna olejku cynamonowego i olejku eterycznego z chińskiego piołunu stanowiącego składniki aktywnej emulsji powłokotwórczej nanoszonej na celulozowe materiały opakowaniowe QIHAO TAN, PATRYCJA SUMIŃSKA, ARTUR BARTKOWIAK CENTRUM BIOIMMOBILIZACJI I INNOWACYJNYCH MATERIAŁÓW OPAKOWANIOWYCH WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE 10.15199/42.2015.5.1 BADANIA ZOSTAŁY PRZEPROWADZONE W RAMACH GRANTU NR 290098 SFINANSOWANEGO PRZEZ 7. PROGRAM RAMOWY UNII EUROPEJSKIEJ (FP7/2007-2013) - PROJEKT NEWGENPAK. Antimicrobial activity of cinn[...]

 Strona 1