Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Ryszard ślizowski"

Współpraca pomp wirowych w systemie kanalizacji ciśnieniowej

Czytaj za darmo! »

Kanalizacja ciśnieniowa stała się coraz powszechniej stosowanym sposobem odprowadzania ścieków z wiejskich jednostek osadniczych. Jak podają Dawidowicz i Szeroki [2006] stosuje się ją najczęściej w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych, dużych odległości między poszczególnymi domami, w płaskim terenie, bądź przy odprowadzaniu ścieków dopływających sezonowo (kempingi, pensjonaty, pola na[...]

Wpływ uziarnienia złoża filtrów piaskowych o przepływie pionowym na jakość filtratu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono zależność pomiędzy średnicą d10 uziarnienia złoża filtracyjnego a stężeniem zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych. Badania prowadzono na modelu kolumnowym, odwzorowującym działanie filtrów piaskowych o przepływie pionowym. Model składał się z pięciu kolumn z PVC różniących się materiałem wypełniającym, przez które przesączano ścieki bytowe pochodzące z osadnika gnilnego. Ba[...]

Praca pomp kanalizacji ciśnieniowej w warunkach lewarowych

Czytaj za darmo! »

Projektując kanalizację ciśnieniową należy sprawdzić, czy może wystąpić w systemie zjawisko lewarowania (Dawidowicz, Szeroki, 2006; Sobota 2003). Występuje ono w sytuacji, gdy pompa tłoczy ścieki do sieci, której układ wysokościowy sprawia, że na jakimś odcinku ścieki pompowane są do góry, a następnie transportowane są w dół i wylot ścieków do studzienki rozprężnej znajduje się poniżej pozio[...]

Charakterystyka ilościowa ścieków dopływających do przydomowej oczyszczalni z pojedynczego gospodarstwa wiejskiego

Czytaj za darmo! »

Na skutek działalności człowieka i różnego rodzaju jego potrzeb zostaje zużywana woda, która zamieniana jest na ścieki. Zgodnie z ustawą [1] ścieki powstające w gospodarstwie domowym to ścieki bytowe [2]. W gospodarstwach typowo rolniczych, gdzie prowadzona jest hodowla zwierząt, produkcja rolnicza itp., woda zużywana jest nie tylko na cele bytowe ludzi, ale także na potrzeby zwierząt, do op[...]

Wpływ średnicy zastępczej d10 złoża w filtrach piaskowych o przepływie pionowym na skuteczność usuwania związków biogennych

Czytaj za darmo! »

Nieoczyszczone ścieki stanowią poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego, które może spowodować zaburzenie równowagi biologicznej w odbiorniku. Na terenach wiejskich w znacznej mierze obserwuje się rozproszoną zabudowę, gdzie ze względów ekonomicznych nie można wybudować kanalizacji zbiorczej, więc pozostaje wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków [1, 2, 3, 4]. Aktualnie na rynku jest dostępnych wiele rozwiązań z zakresu oczyszczania ścieków z pojedynczego gospodarstwa lub grupy gospodarstw. Jednym z podstawowych układów oczyszczania małych ilości ścieków jest osadnik gnilny, współpracujący z filtrem piaskowym o przepływie pionowym. Filtry piaskowe zalecane są do oczyszczania ścieków z pojedynczych domów oraz z ich zespołów, jak również mogą być stosowane w większych oc[...]

 Strona 1