Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Ewa Sikorska-Sobiegraj"

Selektywne wydzielanie metali ciężkich z roztworów metodą ekstrakcji rozpuszczalnikowej i reekstrakcji z wytrącaniem

Czytaj za darmo! »

Wodne roztwory soli kadmu, ołowiu, cynku, niklu i miedzi ekstrahowano naftowym roztworem kwasu di(2-etyloheksylo)fosforowego przy zmiennym pH fazy wodnej, w celu określenia zależności skuteczności ekstrakcji od pH. Metale te reekstrahowano z fazy organicznej wodnymi roztworami kwasu szczawiowego i szczawianu amonu w celu rozdzielenia wybranych par metali. Extraction of Cd, Pb, Zn, Ni, and[...]

Elektrokinetyczne usuwanie kadmu z gleby w warunkach zmiennej wilgotności

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania elektrokinetycznego usuwania kadmu z wilgotnej gleby na układzie modelowym, składającym się z piasku o granulacji 0,46-0,63 mm nasyconego roztworem azotanu kadmu(II) w sposób zapewniający wilgotność złoża 50-100 %. Badania prowadzono w celce pomiarowej, w której znajdowały się elektrody grafitowe, podłączone do źródła prądu stałego. W obszarze katodowym jony kadmu w[...]

 Strona 1