Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Mackowiak"

Zastosowanie chromatografii gazowej w chłodnictwie Część 1 Właściwy dobór kolumny chromatograficznej i jej rola w oznaczaniu syntetycznych czynników chłodniczych

Czytaj za darmo! »

Zastosowanie chromatografii gazowej w chłodnictwie do oznaczania składu czynników chłodniczych jest jednoznaczną i nieinwazyjną metodą pomiaru. Pierwszym etapem tych badań jest optymalny dobór kolumny chromatograficznej do właściwego rozdziału czynników chłodniczych. System identyfikacji medium chłodniczego oraz monitorowania jego składu jest niezbędny do utrzymania efektywności systemów chłodniczych oraz realizacji obostrzeń prawnych dotyczących przedsiębiorstw wykorzystujących czynniki chłodnicze z rodziny CFC, HCFC oraz HFC (Rozporządzenie (WE) 2037/2000, Rozporządzenie nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady). Celem badań było opracowanie systemu identyfikacji czynników chłodniczych oraz kontrola ich składu. Zbadano trzy chromatograficzne kolumny kapilarne pod kątem ich [...]

Zastosowanie chromatografii gazowej w chłodnictwie Część 2 Właściwy dobór kolumny chromatograficznej i jej rola w oznaczaniu syntetycznych czynników chłodniczych

Czytaj za darmo! »

Zastosowanie chromatografii gazowej w chłodnictwie do oznaczania składu czynników chłodniczych jest jednoznaczną i nieinwazyjną metodę pomiaru. Pierwszym etapem tych badań było wybranie optymalnej kolumny chromatograficznej do właściwego rozdziału czynników chłodniczych. Zbadano trzy chromatograficzne kolumny kapilarne pod kątem ich wykorzystania w tej analizie. Najkorzystniejsze efekty badań uzyskano przy zastosowaniu kapilarnej kolumny z fazą siloksanową - TrFPrMeSil o długości 105 m i średnicy wewnętrznej 0,32 mm. Drugim, równie ważnym etapem badań jest wybór detektora i określenie jego roli. W artykule wymieniono i scharakteryzowano dostępne detektory. Do badań mających na celu optymalizację metody identyfikacji i oceny ilościowej syntetycznych czynników pracujących w instalacjach chłodniczych oraz stosowanych do serwisu po regeneracji, na podstawie uzyskanych wyników i przeprowadzonych rozważań, wybrano detektor płomieniowo-jonizujący FID. Optymalne parametry jego pracy to: temperatura - 200oC, natężenie przepływu wodoru - 45 ml/min, natężenie przepływu powietrza - 450 ml/min, stała czasowa - 50, atenuacja - -3,0.W chłodnictwie chromatografia gazowa może być powszechnie stosowaną doświadczalną metodą służącą do identyfikacji i oceny jakościowej syntetycznych czynników chłodniczych [1]. Cechuje się ona prostotą, wysoką precyzją, a ponadto jest jednoznaczna i ekonomiczna. Analiza polega na rozdziale poszczególnych składników mieszaniny na pojedyncze frakcje na kolumnie chromatograficznej, w wyniku różnego oddziaływania rozdzielonych substancji z fazą ruchomą i nieruchomą [2]. Substancje wymyte z kolumny kierowane są do detektora, który powinien reagować na ich obecność oraz wysyłać do systemu danych wytworzony sygnał elektryczny. Jest to warunkiem powstania chromatogramu, na podstawie którego dokonuje się analizy wyników pomiaru chromatograficznego. Istotnym parametrem dla detektora jest czułość. Na tle szumu widoczny je[...]

 Strona 1