Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"TADEUSZ POLOK"

Oczyszczanie ścieków potrawialniczych na jonitach DOI:

Czytaj za darmo! »

Zaprezentowano jonitową metodę usuwania jonów miedziowych z wody pochodzącej z trawienia miedzi. Przedstawiono wyniki badań odmiedziowania wód potrawialniczych z użyciem kationitu Wofatit K S 10 oraz sposób regeneracji kationitu za pomocą roztworów kwasu siarkowego. Zastosowanie dwustopniowej regeneracji kationitu z użyciem kwasu siarkowego o stężeniu zwiększonym do 20% wag. umożliwiło dostosowanie technologii do warunków występujących w trawialni. Omówiono działanie instalacji uruchomionej w Śląskiej Fabryce Kabli w Czechowicach- Dziedzicach. Miedziane walcówki poddaje się przed dalszą obróbką trawieniu w celu dokładnego usunięcia zanieczyszczeń z powierzchni metalu. Proces ten jest prowadzony w roztworze kwasu siarkowego, w którym rozpuszczają się zanieczyszczenia tworząc CuS04 (zanieczyszczeniami są głównie tlenki miedzi). Regeneracja kąpieli trawialniczej polega na elektrolitycznym wydzielaniu miedzi oraz dodawaniu stężonego kwasu siarkowego dla utrzymania stężenia roboczego. Istotnym problemem jest utylizacja wód powstających podczas płukania miedzianej walcówki po wyjęciu jej z kąpieli trawialniczej. Wody potrawialnicze są kwaśne (pH = 2,5 -и 5,5), zawierają w 1 dm3 150 — 800 mg Cu. Skierowanie ich do ścieków wymaga więc obniżenia zawartości miedzi co najmniej do poziomu 0,2 mg Cu/dm3, określonego w przepisach dotyczących ochr[...]

 Strona 1