Wyniki 1-10 spośród 84 dla zapytania: authorDesc:"Bogdan Mardofel"

XIV ogólnopolski cukrowniczy bieg uliczny Werbkowice 2007

Czytaj za darmo! »

29 kwietnia 2007 r., na ulicach Werbkowic rozegrany został XIV Ogólnopolski Cukrowniczy Bieg Uliczny - Werbkowice 2007. Głównym organizatorem biegu jest Międzyzakładowy Klub Sportowy "KRYSZTAŁ" Werbkowice, zaś współorganizatorami Krajowa Spółka Cukrowa Oddział Werbkowice, Rada i Wójt Gminy Werbkowice, Rada Wojewódzka Zrzeszenia LZS w Lublinie, Starostwo Powiatowe Hrubieszów i Przedszkole Sam[...]

Centralny Dzień Buraka Cukrowego w Dołhobyczowie

Czytaj za darmo! »

20 czerwca 2008 r. na dołhobyczowskich polach odbył się po raz piąty w historii Krajowej Spółki Cukrowej S.A., a po raz drugi w Dołhobyczowie, Centralny Dzień Buraka Cukrowego. Organizatorem imprezy była Krajowa Spółka Cukrowa S.A. i jej Oddział "Cukrownia Werbkowice", zaś gospodarzami Maria i Romuald Dżygałowie. Pokazy buraczane rozpoczęła w tym roku 5 czerwca w Tarnówce firma BSO Polska, 1[...]

Dzień Buraka Cukrowego w Husynnem

Czytaj za darmo! »

13 lipca br. w Husynnym nad Bugiem odbył się Dzień Buraka Cukrowego cukrowni Grupy Südzucker Polska. W rejonie działania Cukrowni Strzyżów tego typu spotkanie odbywa się po raz drugi. Pierwszy festyn cukrowniczy odbył się w Dziekanowie w 2003 r. Zarówno tegoroczny jak i ten sprzed pięciu lat odbyły się na polach należących do Tadeusza Kozara. Tadeusz Kozar z wykształcenia inżynier rolnik jes[...]

XVI Ogólnopolski Cukrowniczy Bieg Uliczny "Werbkowice 2009”

Czytaj za darmo! »

26 kwietnia 2009 r. w Werbkowicach rozegrany został XVI Ogólnopolski Cukrowniczy Bieg Uliczny - Werbkowice 2009. Głównym organizatorem biegu jest Międzyzakładowy Klub Sportowy "KRYSZTAŁ" Werbkowice, zaś współorganizatorami Krajowa Spółka Cukrowa SA Oddział Cukrownia Werbkowice, Rada i Wójt Gminy Werbkowice, Rada Wojewódzka Zrzeszenia LZS w Lublinie, Starostwo Powiatowe Hrubieszów i Przedszkole Samorządowe w Werbkowicach. Zawody odbywają się pod patronatem: Prezesa Krajowej Spółki Cukrowej S. A. w Toruniu, Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego, Wojewody Lubelskiego i Starosty Powiatu Hrubieszowskiego. Impreza narodziła się w 1994 roku dzięki: Pawłowi Zalewskiemu, Piotrowi Strycharzowi, Krzysztofowi Pszenniakowi oraz ówczesnemu dyrektorowi [...]

Nowości

Czytaj za darmo! »

Unia Europejska. Europejski Związek Plantatorów Buraków Cukrowych CIBE, wobec światowego deficytu cukru i znacznego wzrostu jego cen pod koniec 2009 roku domagał się przekroczenia limitów wywozowych cukru. Jak podkreśliła Komisja Europejska, nie jest możliwe przekroczenie limitu eksportowego WTO dla unijnego cukru wynoszącego 1,374 mln ton cukru. Nadprodukcja cukru w UE wyniesie ok. 2,4 mln ton. W grudniu 2009 roku Komisja Europejska rozpatrywała wnioski o zniesienie opłaty cukrowej oraz wprowadzenie pomocy przejściowej dla plantatorów. Pierwszy wniosek przedstawiony przez Polskę dotyczył zniesienia opłat produkcyjnych. Argumentacja Polski, że skoro refundacje do eksportu zostały zniesione, to opłata produkcyjna nie powinna już być pobierana, została odrzucona. Komisja [...]

Dwaj przyjaciele Fryderyk Chopin i Tytus Woyciechowski

Czytaj za darmo! »

W publikacji pokazano dwie postacie, wielkiego kompozytora Fryderyka Chopina i znanego działacza gospodarczego z Lubelszczyzny Tytusa Woyciechowskiego. W latach 1818-1849 obydwaj byli wielkimi przyjaciółmi. Opisano okres szkolny, studiów, powstanie listopadowe i lata popowstaniowe. Fryderyk Chopin jest autorem najstarszej wzmianki o początkach cukrownictwa na Lubelszczyźnie. Tytus Woyciechowski był adresatem 22 zachowanych listów Fryderyka, w tym dwóch ostatnich listów napisanych po polsku przez Chopina. In the publication stories of two people were shown: an amazing composer Fryderyk Chopin and a famous economic activist Tytus Woyciechowski from the Lublin region. From 1818 to 1849 both of them were great friends. Time of the education at school, studies, the November Insurrection [...]

Halowe Mistrzostwa Polski w piłce nożnej pracowników przemysłu cukrowniczego

Czytaj za darmo! »

W dniach 19-20 marca 2010 roku w Werbkowicach odbyły się Halowe Mistrzostwa Polski w piłce nożnej pracowników przemysłu cukrowniczego. Organizatorami zawodów byli: Federacja Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Cukrowniczego w Polsce, Związek Zawodowy Pracowników Cukrowni Werbkowice, Komisja Zakładowa "Solidarność", Krajowa Spółka Cukrowa SA Oddział Cukrownia Werbkowice. Turniej odbył się w hali sportowej im. Bronisława Malinowskiego administrowanej przez gminę Werbkowice. Podczas mistrzostw obecni byli wszyscy członkowie Zarządu Cukru Polskiego, Marcin Kulicki, Sławomir Matyjaszczyk i Tomasz Olenderek, który otworzył mistrzostwa. W zawodach uczestniczyło siedem drużyn z cukrowni: Dobrzelin, Glinojeck, Kluczewo, Krasnystaw, Kruszwica, Ropczyce i Werbkowice. Turniej rozgrywano systemem ligowym, tzn. każdy grał z każdym. Rozegrano 21 meczów. Strzelono 104 bramki. Najwięcej bramek zdobyto w meczu Cukrownia Dobrzelin: Cukrownia Krasnystaw, bo [...]

Remont i inwestycje w Cukrowni Werbkowice w 2010 roku

Czytaj za darmo! »

Cukrownia Werbkowice jest pierwszą polską cukrownią wybudowaną po II wojnie światowej. Inauguracyjną kampanię odbyła w 1963 roku. Wówczas sąsiadowała z cukrowniami Klemensów, Strzyżów, Wożuczyn i Rejowiec. Lokalizacja cukrowni idealnie trafiona. Wokół komina cukrowni najlepsze gleby w Polsce, słynne z urodzajności pszenno-buraczane czarnoziemy hrubieszowskie. Zaprojektowana na przerób 3000 t/dobę. W 1999 roku, przekroczyła, jako czwarta cukrownia w kraju przerób 6000 t/dobę. Obecnie, po przeprowadzeniu kolejnych modernizacji osiąga w najlepszej dekadzie przerób ponad 8000 t/dobę. W ostatnią kampanię przerobiła 573 tysiące ton bura[...]

XXIX Konferencja Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym

Czytaj za darmo! »

W dniach 19-20 kwietnia 2010 r. w Domu Wypoczynkowym HYRNY w Zakopanem odbyła się zorganizowana przez Stowarzyszenie Techników Cukrowników XXIX konferencja naukowo-techniczna Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym. Wzięli w niej udział przedstawiciele 13 cukrowni, 3 koncernów oraz 28 firm, w sumie 95 osób. Konferencję prowadzili: Krystyna Wasińska - Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Techników Cukrowników oraz Leszek Suchański - Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego STC. Podczas zakopiańskiego spotkania cukrowników wygłoszono 16 refera[...]

 Strona 1  Następna strona »