Wyniki 1-10 spośród 38 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Szymański"

XXVI Dni Przemysłu Mięsnego

Czytaj za darmo! »

Jesienna edycja XXVI DNI PRZEMYSŁU MIĘSNEGO, zorganizowanych przez Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego we współpracy ze Stowarzyszeniem Naukowo-Technicznym Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego, ,, Nowe regulacje prawne w zakresie znakowania środków spożywczych oraz dopuszczalnych poziomów niektórych zanieczyszczeń w żywności" odbyła się w dniu 30 listopada 2006 roku w Warszawie.[...]

XXVII Dni Przemysłu Mięsnego

Czytaj za darmo! »

Zgodnie z tradycją, Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego we współpracy ze Stowarzyszeniem Naukowo-Technicznym Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego, zorganizował XXVII DNI PRZEMYSŁU MIĘSNEGO pt. ,, Odpowiedzialność i nadzór w produkcji żywności" oraz sympozjum naukowo-techniczne pod hasłem,,Postęp w technologii Mięsa. Nauka - Praktyce".Spotkanie odbyło się w dniu 11 maja br. w Wars[...]

Substancje dodatkowe stosowane w przetwórstwie mięsa

Czytaj za darmo! »

Artykuł jest przeglądem najczęściej stosowanych, dozwolonych substancji dodatkowych oraz składników uzupełniających w przetwórstwie mięsa. Omówiona została również grupa dodatków wzbogacających, stosowana do tej pory w przetwórstwie w niewielkim zakresie.rudno sobie dziś wyobrazić produkcję na dużą skalę żywności pozbawioną substancji dodatkowych. Stosowanie dodatków w nowoczesnej technologi[...]

Substancje dodatkowe stosowane w przetwórstwie mięsa

Czytaj za darmo! »

Artykuł jest przeglądem najczęściej stosowanych, dozwolonych substancji dodatkowych oraz składników uzupełniających w przetwórstwie mięsa. Omówiona została również grupa dodatków wzbogacających, stosowana do tej pory w przetwórstwie w niewielkim zakresie.Alternatywa dla substancji konserwujących Wielu konsumentów obawia się konserwantów zakładając, że nie są to substancje obojętne dla organi[...]

XXVIII Dni Przemysłu Mięsnego

Czytaj za darmo! »

Jesienna edycja XXVIII DNI PRZEMYSŁU MIĘSNEGO zorganizowanych przez Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego we współpracy ze Stowarzyszeniem Naukowo-Technicznym Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego, ,,Odpowiedzialność i nadzór w produkcji żywności. Część II" odbyła się w dniu 7 grudnia 2007 r. w Warszawie. Impreza zgromadziła licznie przybyłych przedstawicieli przemysłu mięsnego, lu[...]

XXIX Dni Przemysłu Mięsnego

Czytaj za darmo! »

Zgodnie z tradycją, Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego we współpracy ze Stowarzyszeniem Naukowo-Technicznym Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego, zorganizował XXIX DNI PRZEMYSŁU MIĘSNEGO pt. "Aktualne regulacje prawne w odniesieniu do żywności modyfikowanej genetycznie oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego". Ponadto odbyło się sympozjum naukowo-techniczne pod hasłem [...]

XXX Jubileuszowe Dni Przemysłu Mięsnego

Czytaj za darmo! »

W dniu 28 listopada 2008 roku odbyły się w Warszawie XXX JUBILEUSZOWE DNI PRZEMYSŁU MIĘSNEGO zorganizowane przez Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego we współpracy ze Stowarzyszeniem Naukowo-Technicznym Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego. Tematem spotkania były ,,Zmiany uregulowań prawnych krajowych i Unii Europejskiej dotyczących stosowania dozwolonych substancji dodatkowych, aromatów i enzymów w przemyśle spożywczym". Podczas imprezy ogłoszono wyniki trzydziestego jubileuszowego Konkursu "Produkty najwyższej jakości w przemyśle mięsnym JESIEŃ 2008".Wczasie seminarium, które poprowadził Michał Olkiewicz wygłoszono trzy referaty oraz zaprezentowano nowości techniczne i technologiczne firm współpracujących z przemysłem mięsnym i drobiarskim. Z okazji jubileuszu odby[...]

Aktualne wymagania krajowe dotyczące stosowania dozwolonych substancji dodatkowych

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono wymagania z zakresu stosowania wybranych dozwolonych substancji dodatkowych w przetwórstwie mięsa w świetle nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2008 roku, które zastąpiło rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2004 r. Przedstawiono również najczęstsze problemy i wątpliwości dotyczące interpretacji niektórych zapisów rozporządzenia oraz zmiany w nazewnictwie i oznakowaniu substancji dodatkowych. Niezwykle ważna dla producentów wędlin jest zmiana wymagań dotycząca stosowania azotynów i azotanów.17października 2008 roku weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2008 roku w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. z 2008 r. nr 177, poz. 1094). Nowe przepisy zastąpiły rozporządzenie Ministra[...]

 Strona 1  Następna strona »