Wyniki 1-10 spośród 19 dla zapytania: authorDesc:"JACEK SKWIERCZYŃSKI"

Polski rynek płytek ceramicznych w 2006 roku

Czytaj za darmo! »

W 2006 r. polska branża płytek ceramicznych, podobnie jak w 2005 r. przechodziła trudny okres. Wolumen sprzedaży na rynku krajowym ponownie zmalał o kilka punktów procentowych. Pod względem wartości spadek ten był jeszcze większy. Z jednej strony wzrosły moce produkcyjne i podaż, z drugiej spadł popyt. Koniec odliczeń z tytułu ulgi budowlanej i zakończenie w ubiegłym roku tzw. ulgi remo[...]

Polski rynek płytek ceramicznych w latach 2006-2007

Czytaj za darmo! »

Polska jest obecnie czwartym producentem płytek ceramicznych w Europie. Większość krajowych fabryk wyposażona jest w bardzo nowoczesne linie produkcyjne. Jakość i wzor- ' ' min m2 nictwo polskich wyrobów są porównywalne z ofertami czołowych producentów np.z Włoch i Hiszpanii. Nie dziwi więc, że polskie płytki wypierają importowane (rysunek 1). Nadwyżka mocy wytwórczych nad popytem zwię[...]

Regionalne Programy Operacyjne

Czytaj za darmo! »

Z danychMinisterstwa Rozwoju Regionalnegowynika, że od początku uruchomienia programów do 29 marca 2009 r. złożono 50,5 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne, jak i środki krajowe) 99,9 mld zł.Wtym samym okresie podpisano z beneficjentami prawie 10 tys. umów na kwotę dofinansowania UE 15,6 mld zł, co stanowi 5,1 proc. alokacji na lata 2007 - 2013.Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła prawie 2 mld zł, a w części dofinansowania UE ponad 1,6 mld zł. Jeśli to tempo nie zostanie zwiększone, na rozliczenie pełnej kwoty przyznanej Polsce na lata 2007 - 2013 potrzeba ponad 300 lat. Określa to skalę opóźnień i problemów we wdrażaniu programów.W lata[...]

 Strona 1  Następna strona »