Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"ROBERT STAWSKI"

Rynek soków w Rosji

Czytaj za darmo! »

Momentem przełomowym dla rosyjskiego rynku soków był rok 1992, kiedy to w sposób znaczący zmniejszono wartość "sowieckiej" produkcji, wzrósł import, narodził się i zaczął rozwijać "nowy" przemysł sokowniczy. Znaczącym zaś wydarzeniem stało się wprowadzenie na rynek nowych produktów w opakowaniach kartonowych, rozlewanych na aseptycznych liniach produkcyjnych.Na rosyjskim rynku soków zaobserwowa[...]

Rosyjski rynek płytek ceramicznych


  W Rosji w pierwszej połowie 2011 r. produkcja płytek ceramicznych wzrosła o 21% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego i wyniosła 67,8 mln m² (wg danych Głównego Urzędu Statystycznego Federacji Rosyjskiej), co wartościowo ocenia się na 1-1,5 mld USD. Wielkość produkcji ściennych szkliwionych płytek ceramicznych wzrosła o 13%, podłogowych o 19,7%, a elewacyjnych aż o 47%. Biorąc pod uwagę fakt, że w strukturze geograficznej produkcji, północno- zachodnie regiony Rosji (część europejska) to od 15 do 17% całego rosyjskiego rynku płytek ceramicznych, czyli ok. 11,5 mln m² wartości 255 mln USD, głównym asortymentem, jaki można znaleźć w moskiewskich hurtowniach budowlanych, są płytki ceramiczne rodzimej produkcji, zaliczane do najniższej półki cenowej. Pozostałe segmenty, jak dowodzą prowadzone badania marketingowe, zdominowane są przez importowane wyroby klasy elite i premium głównie z Czech, Włoch, Hiszpanii i Chin oraz klasy średniej z Białorusi, Polski, Słowacji i Słowenii. RYNEK W OCENIE EKSPERTÓW Do 2009 r. produkcja płytek ceramicznych i gresu w Rosji wzrastała o 15-20% rocznie. W opinii Agencji Badania Rynku ABARUS, dobrą passę w branży przerwał kryzys na rynku nieruchomości, przynosząc spadki w ujęciu wartościowym o ok. 25%. W 2010 r. rynek płytek i gresu w porównaniu z rokiem kryzysu wzrósł o 11%. Jak podkreślają analitycy, w 2010 r. pozycję lidera, pod względem wzrostu produkcji płytek podłogow[...]

Białoruś przyciąga możliwościami i odpycha polityką


  Duży potencjał produkcyjny polskiej branży płytek ceramicznych wymusza na producentach konieczność poszukiwania zagranicznych rynków zbytu. Najłatwiej szukać nowych nabywców tuż za granicą, najlepiej wśród sąsiadów tworzących przyjazne warunki inwestycyjne dla potencjalnych eksporterów. Tak jest w przypadku Białorusi. Jednak ochłodzenie stosunków politycznych z Polską i Unią Europejską może negatywnie wpłynąć na współpracę gospodarczą. Sytuacja gospodarcza Od 1996 r. Białoruś odnotowywała sukcesywnie wzrost gospodarczy. W rekordowym 2008 r. przyrost PKB wyniósł 10%. W porównaniu z 2007 r. zwiększyła się także produkcja przemysłowa o 10,5% i rolna o 7,5%. W 2009 r. w wyniku zjawisk kryzysowych miało miejsce znaczne spowolnienie wzrostu gospodarczego, przejawiające się m.in. spadkiem produkcji przemysłowej o 2,8%, obrotów handlu zagranicznego o ponad 30%, w tym eksportu o 35%, a importu o 28% oraz wielokrotnym wzrostem zadłużenia zagranicznego. Niższy był także wzrost produkcji rolnej (1,3%). Wzrost PKB liczony w walucie narodowej wyniósł 0,2%. W 2010 r. sytuacja gospodarcza Białorusi poprawiła się - odnotowano wzrost PKB o 7,6%, produkcji przemysłowej o 11,3%, rolnej o 1,1%. Średnie wynagrodzenie nominalne wyniosło 473 USD. Dane statystyczne za I półrocze 2011 r. (PKB - wzrost o 11%, produkcja przemysłowa - wzrost o 11,5%, produkcja rolna - wzrost o 1,1%) wykazują nadal tendencje wzrostowe w gospodarce. Jednakże począwszy od marca 2011 r. obserwuje się systematyczne pogarszanie sytuacji sektora finansowego związane z kryzysem walutowym. 24 maja 2011 r. Narodowy Bank Białorusi ustalił nowy kurs wymiany rubla białoruskiego w stosunku do podstawowych walut, oznaczający spadek wartości białoruskiej waluty o 53% w stosunku do EUR i ponad 56% w relacji do USD. Białoruś dysponuje czynnikami, które sprzyjają rozwojowi stosunków gospodarczych z zagranicą. Obok położenia geopolitycznego wymienić należy występują[...]

Rynek płytek ceramicznych na Ukrainie


  Produkcj a pł y tek ceramic znych na Ukrainie rozwija się od lat, ale dopiero we wrześniu 2011 r. wzrosła o 2,2% w porównaniu z analogicznym okresem 2010 r. Specjaliści stawiają na eksport i rosnącą konkurencję wśród rynkowych graczy. Obecny obraz ukraińskiego rynku to: dumping cen stosowany przez nie- ? ? których importerów i producentów; trudności związane z rosnącymi ce- ? ? nami energii, surowców i komponentów do produkcji, wzrost udziału w rynku produktów o niskiej marży, a także specyficzne problemy eksporterów, takie jak wahania kursów walutowych, utrudniona refundacja podatku VAT; zmniejszenie liczby nowych miesz- ? ? kań, a co za tym idzie, spadek sprzedaży płytek wśród przedsiębiorstw budujących mieszkania oraz wzrost sprzedaży w sektorze nabywców indywidualnych; ??każdy gracz na rynku płytek ceramicznych kieruje swoje produkty do określonej kategorii nabywców, co skutkuje zbyt małym zróżnicowaniem sprzedaży; ??krajowi producenci powoli, ale systematycznie zwiększają wielkość produkcji, stale modernizując bazę produkcyjną i stają się istotną konkurencją dla importu; ??duże tempo wzrostu cen dolara w kryzysie pokazało, że dotychczasowy schemat w handlu - kaolin eksportowany z Ukrainy do Włoch i Hiszpanii oraz import gotowy[...]

Płytki ceramiczne zawojowały rynek Azji Środkowej


  Wielu przedsiębiorcom Azja kojarzy się przede wszystkim z niskimi kosztami produkcji. Chętnie więc przenoszą część działalności w dalekie azjatyckie rejony, aby potem tańsze produkty dystrybuować na rynkach Unii Europejskiej. Natomiast tylko niektórzy decydują się na dalekie podróże biznesowe, z myślą o sprzedaży swoich wyrobów. Są jednak firmy, które przecierają szlaki i odnosząc sukcesy, zachęcają innych do podbojów nowych rynków zbytu. Tak jest w przypadku płytek ceramicznych. Wbrew pozorom regiony Azji Środkowej, "państw- -spadkobierców" dawnego ZSRR, rysują się niezwykle atrakcyjnie. KAZACHSTAN Kazachstan jest największym i zarazem najbogatszym krajem regionu Azji Środkowej, który w porównaniu ze swoimi sąsiadami osiągnął relatywny sukces gospodarczy. Niemniej rozwarstwienie dochodów i stosunkowo duże obszary biedy poza wielkimi miastami, stanowią wyzwania rozwojowe dla tego państwa. Z danych Funduszu Inwestycyjnego Kazachstanu wynika, że kraj ten ma 29 złóż iłów bentonitowych, surowców wykorzystywanych przez branżę ceramiczną. Rezerwy gliny w tych złożach przekraczają 1 mld t. Produkcja ceramiki sanitarnej i płytek ceramicznych jest jednak w Kazachstanie bardzo słabo rozwinięta i dlatego produkty te są w dużej ilości importowane (rysunek 1), przede wszystkim z Rosji, Chin, Turcji i Włoch. W wyniku analizy prowadzonej przez Centrum Informacji i Informatyki Agencji Republiki Kazachstanu do spraw Statystyki, obecnie do najbardziej popularnych i niezbędnych w kraju materiałów budowlanych należą m.in.: cegły, płyty i płytki ceramiczne oraz ceramiczne wyroby ogniotrwałe. Największe firmy produkujące w Kazachstanie wyroby ceramiczne (w tym płytki ceramiczne ścienne i podłogowe) przedstawiono w tabeli 1. Rozwiązaniem problemu dla niewystarczającej produkcji ceramiki sanitarnej oraz płytek ceramicznych w Kazachstanie, zdaniem międzynarodowych ekspertów, będzie uruchomienie przedsiębiorstwa wydobywającego[...]

Osłabiony ukraiński rynek płytek ceramicznych DOI:


  Choć sytuacja geopolityczna na Ukrainie jest daleka od stabilizacji, już dziś producenci materiałów budowlanych wybiegają daleko w przyszłość, kiedy to zarówno władze, jak i zwykli obywatele wrócą do swoich zniszczonych siedzib, rozpoczynając ich odbudowę lub generalny remont. W perspektywie kilkunastu miesięcy zapowiada się budowlany boom, szczególnie we wschodniej części kraju, dotkniętej ukraińsko-rosyjskim konfl iktem militarnym. Póki co, producenci i dystrybutorzy zmagają się z kryzysem na rynku i spadkami sprzedaży wszystkich rodzajów materiałów budowlanych, w tym płytek ceramicznych. Do 2014 r. na Ukrainie obserwowano wzrost sprzedaży płytek ceramicznych i gresu. Sprzyjało temu wiele różnych pozytywnych czynników, takich jak zwiększenie zamożności społeczeństwa i liczby udzielanych kredytów oraz dostęp do kredytów hipotecznych pozwalających na zakup wymarzonego mieszkania i wykończenia go w dowolnym stylu. Ogólny wzro[...]

Rosyjski kryzys a białoruski rynek płytek ceramicznych DOI:


  Białoruski rynek materiałów budowlanych rozwija się, co powoduje, że jest atrakcyjny dla zagranicznych producentów. Wszystkie sąsiadujące z Białorusią kraje starają się dostarczać wyroby na ten rynek. Państwowy Instytut Przedsiębiorczości "Własność - NIPTIS im. S. S. Atayeva" oszacował, że w 2014 r. udział importowanych płytek ceramicznych na białoruskim rynku wynosił 46%. To nie jest mała liczba, a z podstawowych materiałów budowlanych większy udział miała jedynie wełna mineralna i płyty gipsowo- -kartonowe. Zdaniem Igora Trofimova, zastępcy dyrektora NIPTIS, duża część importowanych płytek ceramicznych może stać się problemem. Na razie nie martwi to rodzimych producentów, którzy przekonani są, że ich produkcja będzie nadal niczym wartka rzeka płynęła w kierunku Rosji. Niestety kryzys gospodarczy wszystko diametralnie zmienił i kiedy rosyjski rynek przestanie być atrakcyjny, białoruscy producenci zaczną starania, by zminimalizować straty popytem na rynku wewn[...]

 Strona 1  Następna strona »