Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Krystyna Porzycka-Semczuk"

Badanie aktywności katalitycznej dezaktywowanych kompleksów bezwodnego chlorku glinu

Czytaj za darmo! »

Do testowania aktywności katalitycznej kompleksów AICI3 z węglowodorami aromatycznymi i chlorowodorem wykorzystano reakcję transalkilacji benzenu z dietylobenzenami. Ustalono, że pomiar konduktancji kompleksu umożliwia jednoznaczne określenie jego aktywności katalitycznej. Stwierdzono zależność między zawartością węglowodorów w kompleksie a jego aktywnością katalityczną. Przedstawiono nową [...]

 Strona 1