Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"EWELINA BERNSTOCK-KOPACZYŃSKA"

Wpływ parametrów wyżarzania ujednorodniającego i składu chemicznego na plastyczność stopów z układu Fe-Al z fazami międzymetalicznymi

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono badania prowadzone pod kątem zdolności kształtowania stopów z układu Fe-Al na drodze obróbki cieplno-plastycznej. Analizowano wpływ wyżarzania ujednorodniającego i składu chemicznego na plastyczność. Po odlaniu i wyżarzaniu stopy poddano próbie osiowosymetrycznego ściskania na symulatorze Gleeble w temperaturze 900 i 1000 °C z prędkością odkształcenia 0,1 s-1 do wartości odkształcenia 1,0. Analizowano procesy zachodzące podczas odkształcenia. The alloys based from the Fe-Al system with intermetallic phases belong to materials for high-temperature applications with good creep resisting and mechanical properties. Limitation on the capacity for a broad their application as an alternative to expensive alloy steels of specific properties, is their insufficient plasticity, which is a factor inhibiting further their development as constructional materials. In this paper research has been conducted on the capacity for forming alloys from the Fe-Al system, via thermomechanical processing. The influence of homogenizing parameters and chemical composition on the plasticity of this materials was analyzed. After casting and annealing, alloys were subjected to axial-symmetric compression in the Gleeble simulator in the 900 °C and 1000 °C at 0.1 s-1 strain rates. The processes which take place during deformation have been analyzed. Słowa kluczowe: intermetaliki Fe-Al, obróbka termo-mechaniczna, próba ściskani[...]

Charakterystyka struktury i właściwości stopu Fe-28Al-5Cr

Czytaj za darmo! »

Do lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia fazy międzymetaliczne uważano za materiały funkcjonalne o specyficznych właściwościach fizycznych. Obecnie są traktowane jako materiały do zastosowań w podwyższonej i wysokiej temperaturze, stanowiące m. in. zamienniki stali nierdzewnych czy nadstopów niklu. Spośród faz międzymetalicznych z układu Fe-Al stanowiących osnowę potencjalnych tworzyw kon[...]

 Strona 1