Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Dariusz Figiel"

Nowoczesne elektrody do pomiarów pH w przemyśle papierniczym

Czytaj za darmo! »

Przemysł papierniczy, jako jedna z najbardziej rozwijających się gałęzi gospodarki na świecie wymaga coraz to bardziej ulepszonych urządzeń pomiarowych, które wspomagają proces produkcyjny. Oczekiwania sprzętowe rosną w takim tempie, że maszyny papiernicze popularne jeszcze kilka lat temu, zazwyczaj bez specjalistycznych pomiarów w czasie produkcji, zaczynają odgrywać coraz mniejszą rolę na rynku. Dlatego też dotychczas stosowane elektrody do pomiarów pH w różnych etapach procesu produkcji papieru często ulegają szybkiemu zużyciu. Zazwyczaj warunki panujące w medium są przyczyną zatruwania systemu referencyjnego, co w efekcie powoduje niewłaściwy pomiar wartości pH. Różne modyfikacje wprowadzające odporne na zanieczyszczenia diafragmy drewniane lub korkowe powodują, niestety, [...]

Nowoczesne pomiary pH w trakcie produkcji


  Przemysł spożywczy, a w szczególności jego część produkcyjna, obejmująca m.in. procesy zaawansowanej, często wieloetapowej fermentacji oraz różnorodne operacje związane z rozdzielaniem faz wymagają zaawansowanych technologii jak również niezawodnej w tym celu aparatury kontrolno-pomiarowej. Wymaganym i istotnym pod kątem prawidłowości prowadzenia procesu parametrem kontrolnym jest najczęściej pomiar pH. Wymagania odnośnie higieniczności oraz najwyższej dokładności pomiaru spełniają tylko sprawdzone rozwiązania, a takie posiada w swojej ofercie m.in. firma Endress+Hauser.Procesy realizowane w trakcie produkcji spożywczej często realizowane są w różnych etapach; poszczególne składniki są komponowane w celu uzyskania finalnego produktu, który powinien być następnie zabezpieczony przed dostępem bakterii. Istotne są tutaj wymagania higieniczne, który stawiają przed linią technologiczną oraz każdym z jej składników (m.in. aparaturą kontrolno-pomiarową) rygorystyczne wymagania odnośnie zabezpieczenia powierzchni przed rozwojem kultur mikrobiologicznych, zwłaszcza przed ka[...]

Bezodczynnikowa kontrola procesów w przemyśle spożywczym


  Zgodnie z obowiązującymi normami i trendami w konstruowaniu nowoczesnych urządzeń analitycznych, producenci coraz częściej decydują się na zastosowanie bezodczynnikowych metod pomiarów. Odpowiednio zaprojektowane do tego celu rozwiązania techniczne umożliwiają wówczas łatwe śledzenie procesów. W artykule opisano metodę optyczną służącą m.in. do kontroli wzrostu komórek, pomiarów gęstości zawiesin lub śledzenia procesów krystalizacji.Konwencjonalne sposoby kontroli procesów technologicznych przestają być jedynymi dostępnymi metodami dla przemysłu spożywczego. Obecnie, w związku z nieustannie postępującą automatyzacją, metody wymagające używania odczynników lub pobierania próbki stają się niekiedy problematyczne, gdyż podczas prowadzenia procesu konieczne jest otwarcie reaktora lub ingerencja w mieszaninę reakcyjną. Zwłaszcza wtedy, gdy muszą być spełnione wysokie wymagania co do higieniczności prowadzenia procesów, istotne jest odpowiednie skonfigurowanie punktów pomiarowych na instalacji. Zarówno w przypadku pomiarów bardzo często stosowanych, takich jak pomiar przewodności elektrolitycznej służący do kontroli czystości wody do iniekcji, jak i pomiarów wyspecjalizowanych, np. zawartość ogólnego w[...]

Kalibracja urządzeń pomiarowych w przemyśle spożywczym DOI:


  Niewykonanie wzorcowania może niekorzystnie wpłynąć na dokładność pomiaru. Zbyt częste wzorcowanie powoduje wzrost kosztów, nie przynosi żadnych korzyści. Jak ocenić, kiedy i dlaczego przepływomierz wymaga wzorcowania? W wielu instalacjach procesowych wzorcowanie przepływomierzy wykonuje się raz w roku lub częściej tylko dlatego, że tak robiono do tej pory. Nowa aparatura i technologie w połączeniu z dokładnym planowaniem oraz badaniami umożliwiają wzorcowanie przepływomierzy z optymalną częstotliwością, co skutkuje oszczędnością pieniędzy. Przepływomierz, który daje błędne odczyty, może spowodować obniżenie bezpieczeństwa i jakości produktów. Ponieważ pomiary przepływu mają duże znaczenie dla wielu procesów, za normę przyjęto wykonywanie wzorcowania raz do roku. W wielu przypadkach coroczne wzorcowanie nie jest konieczne. Z drugiej strony, ze względu na bezpieczeństwo, efektywność i zgodność z wymaganiami, urządzenia mogą wymagać częstszego wzorcowania, nawet raz w miesiącu. Ważne, aby uzmysłowić sobie, że częstotliwość wzorcowania nie jest stała i może ulegać zmianom w zależności od stopnia zużycia urządzenia i wcześniejszych wyników wzorcowania. Jak ustalić częstotliwość wzorcowania przepływomierza? Można to uczynić przez opracowanie planu kali[...]

Automatyczny pomiar zawartości ekstraktu w brzeczce podczas produkcji piwa DOI:

Czytaj za darmo! »

Układ Liquiphant Density jest atrakcyjną alternatywą dla urządzeń optycznych do pomiaru stężenia i praktycznym uzupełnieniem dla badań laboratoryjnych jakości brzeczki piwnej. Analizy laboratoryjne produktu, zlecane przez technologa, są czasochłonne i często kosztowne. Bezwładność w kontroli procesu wytwórczego, jaka wówczas powstaje, stanowi poważne utrudnienie w jego prowadzeniu. Powtarzalna jakość produktu, w tym jego smak, zawartość tłuszczu, cukru, czystego alkoholu itd. jest trudno osiągalna przy zaangażowaniu wyłącznie laboratorium. Wiedza o gęstości pozwala na pozyskanie wielu cennych dla technologa informacji o jakości produk[...]

 Strona 1