Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Marek Żak"

Symulacja numeryczna działania komory niskich temperatur w warunkach nieustalonych

Czytaj za darmo! »

W artykule sformułowano model obliczeniowy komory niskich temperatur z kaskadowym urządzeniem sprężarkowym dla stanu nieustalonego. Obliczenia symulacyjne dla różnych warunków działania komory wykonano używając oprogramowania Matlab i pakietu Simulink. Rezultaty obliczeń zostały porównane z dostępnymi wynikami pomiarów. Wstęp Artykuł jest kontynuacją prac autorów nad optymalizacją konstrukcji komór niskich temperatur z kaskadowym urządzeniem sprężarkowym [5, 6, 7]. Komory tego typu muszą często spełniać takie wymagania, jak określony czas wychładzania od stanu wygrzanego, odpowiednią dokładność utrzymywania temperatury, a także możliwie małe tempo samoczynnego wzrostu temperatury w przypadku awarii zasilania. Problemem jest także uzyskanie zadanego gradientu temperatury w czasie, jeśli komora przeznaczona jest do pracy obejmującej naprzemiennie cykle chłodzenia i grzania. Prawidłowe zaprojektowanie komory pod tym względem wymaga zastosowania modelu dynamiki uwzględniającego akumulację energii w poszczególnych elementach komory. Przy wyborze rozwiązania konstrukcyjnego powinien być brany pod uwagę także aspekt możliwie małego zapotrzebowania na energię napędową. Przykłady wymagań temperaturowych stawianych komorom w stanach nieustalonych: Komora do obróbki podzerowej - temperatura minimalna - 85°C - maksymalny czas wychłodzenia 30 kg wsadu od +30°C do -85°C 90 min. 100 kg wsadu od +30°C do -75°C 120 min. Komora klimatyczna niskotemperaturowa do badań i testów produktów - zakres temperatur od -60 do +80°C - średnie tempo wychładzania komory bez wsadu od +80 do -60°C - minimum 1 K/min. - maksymalny czas wychładzania i ogrzewania komory w zakresie temperatur od -60 do +80°C z wsadem 250 kg - 10 godzin. Komora klimatyczna do testów elementów i urządzeń - zakres temperatur od -80 do +200°C - średnia szybkość zmian temperatury (grzanie i chłodzenie) - minimum 15 K/min. Zamrażarka do badania kruszyw i betonu Tem[...]

 Strona 1