Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"JANUSZ DULA"

Odzysk metanu z biogazów ze składowisk komunalnych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki obliczeń komputerowych procesu VPSA (vacuum pressure swing adsorption) wydzielania metanu z biogazów za składowisk komunalnych, przy zastosowaniu węglowych sit molekularnych. Wykazano możliwość efektywnego wytwarzania gazu wysokometanowego przy zastosowaniu kinetycznie selektywnego procesu VPSA. The kinetically selective vacuum pressure swing adsorption (VPSA) process[...]

Rola współczynników transportu masy w technologiach rozdziału powietrza przy wykorzystaniu procesów adsorpcji zmiennociśnieniowej

Czytaj za darmo! »

Omówiono rolę współczynników transportu masy w technologiach rozdziału powietrza przy wykorzystaniu sorbentów (węglowych i zeolitowych sit molekularnych) oraz procesów PSA (pressure swing adsorption). Przeprowadzono szczegółową analizę wpływu współczynników transportu masy na przebieg procesu próżniowej adsorpcji zmiennociśnieniowej VSA (vacuum swing adsorption), przy wykorzystaniu zeolito[...]

Makrokinetyka reakcji chlorowodorowania epichlorohydryny gazowym chlorowodorem

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki prac nad określeniem sumy stałych szybkości reakcji chlorowodoru z epichlorohydryną, niezbędnej do estymacji parametrów kinetycznych podstawowych reakcji przebiegających w układzie. Ze względu na to, że badana reakcja zachodzi bardzo szybko, dążono do określenia zakresu stężeń reagentów umożliwiającego pomiar czasowej zmiany stężenia chlorowodoru rozpuszczonego w 1,3-di[...]

Wyznaczanie wartości stosunków stałych szybkości Wyznaczanie wartości stosunków stałych szybkości gazowym chlorowodorem

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania reakcji epichlorohydryny z gazowym chlorowodorem w skali laboratoryjnej. Głównym produktem jest 1,3-dichloropropanol. Produktami ubocznymi są 2,3-dichloropropanol oraz dwa etery: eter 1,3-dichloroizopropylowo- 3-chloro-2-hydroksypropylowy i eter l,2-dichloropropylowo-3-chloro-2-hydroksypropylowy. Na podstawie badań wyznaczono wartości stosunków stałych szybkości reakc[...]

 Strona 1