Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Olena Mykhailiv"

Technika MALDI nowoczesna metoda analityczna DOI:10.15199/65.2015.4.4


  Spektrometria mas (MS) to technika polegająca na jonizacji cząsteczek lub atomów badanej substancji, ich precyzyjnym rozdzieleniu ze względu na wartość stosunku masy do ładunku jonu, a następnie zarejestrowaniu wyników w postaci tzw. widma masowego. Obecnie istnieje wiele wariantów tej techniki, a każdą z nich charakteryzuje inne zastosowanie. Przełomem w badaniach MS było opracowanie nowej techniki jonizacji - MALDI (laserowa jonizacja próbki wspomagana matrycą) w połączeniu z analizatorem czasu przelotu (TOF), co umożliwiło m.in. badanie substancji o dużych masach molowych. Co więcej, jest możliwy pomiar masy badanej substancji o wysokiej dokładności i czułości oraz lepszej rozdzielczości, rzędu od pikomola do femtomola. W artykule zaprezentowano najważniejsze aspekty techniki MALDI oraz pokazano jej zastosowanie w sektorze spożywczym. Omówiono też obserwowane kierunki rozwoju techniki MALDI jako podstawowego narzędzia badawczego w spektrometrii mas. Technika ta, dzięki wysokiej precyzji i nieinwazyjności, znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach badawczych, m.in. w biochemii, biotechnologii, analizie polimerów czy żywności, a także w mikrobiologii, np. do identyfikacji drobnoustrojów. Dzięki spektrometrii mas połączonej z innymi nowoczesnymi technikami możliwa jest kompleksowa analiza, tj. pełna charakterystyka składu żywności będącej mieszaniną różnych związków. Stało się również możliwe wykonywanie badań w celu wykrycia zmian wywołanych przez procesy technologiczne, które są podstawowymi zagadnieniami nauk o żywności. TECHNIKA MALDI a innowacyjne rozwiązania analityczne Spektrometria mas z laserową jonizacją próbki, wspomagana matrycą z detektorem czasu przelotu (MALDI- -TOF), stanowi unikatową metodę detekcji badanych materiałów. Technika ta pozwala na otrzymanie widm masowych 200-1 000 000 Da (a nawet powyżej), dzięki czemu obecnie stała się niezastąpionym narzędziem analitycznym pozwalającym na pomiary mas cząst[...]

 Strona 1