Wyniki 1-10 spośród 73 dla zapytania: authorDesc:"Tadeusz Pokrywka"

Nowa ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia chroni zdrowie i życie konsumenta

Czytaj za darmo! »

Obowiązująca od 28 października ubiegłego roku ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (DzU z 2006 r. Nr 171, poz. 1225) wprowadza zdecydowane zaostrzenie kar dla producentów i uczestników obrotu żywnością. Wejście w życie tej ustawy było opóźnione o blisko 10 miesięcy. Od 1 stycznia 2006 r. obowiązują natomiast rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady: nr [...]

Powstanie Fundusz Promocji Owoców i Warzyw - wspieranie rozwoju przedsiębiorczości?

Czytaj za darmo! »

W tym cyklu artykułów komentujemy "na gorąco" nowo powstające akty prawne. Mamy nadzieję, że pozwoli to zawczasu pokazać kierunki zmian legislacyjnych oraz przewidzieć możliwe skutki i znaczenie dla branż przemysłu spożywczego nowych aktów prawnych, by zakłady mogły jak najszybciej przygotować się do wprowadzenia zmian. Redakcja.W drodze do Parlamentu jest kilka projektów ustaw, że wspomnę tylk[...]

Będziemy pierwsi w Unii Europejskiej! Projekt nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości

Czytaj za darmo! »

W tym cyklu artykułów komentujemy "na gorąco" nowo powstające akty prawne. Mamy nadzieję, że pozwoli to zawczasu pokazać kierunki zmian legislacyjnych oraz przewidzieć możliwe skutki i znaczenie dla branż przemysłu spożywczego nowych aktów prawnych, by zakłady mogły jak najszybciej przygotować się do wprowadzenia zmian.Pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy z 26 października 1982 r. o w[...]

Nieuczciwe praktyki rynkowe producentów

Czytaj za darmo! »

W tym cyklu artykułów komentujemy "na gorąco" nowo powstające akty prawne. Mamy nadzieję, że pozwoli to zawczasu pokazać kierunki zmian legislacyjnych oraz przewidzieć możliwe skutki i znaczenie dla branż przemysłu spożywczego nowych aktów prawnych, by zakłady mogły jak najszybciej przygotować się do wprowadzenia zmian. Redakcja Z pewnym zdziwieniem stwierdziłem, że to już moje sześćdziesiąte [...]

Likwidacja Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej?

Czytaj za darmo! »

W tym cyklu artykułów komentujemy "na gorąco" nowo powstające akty prawne. Mamy nadzieję, że pozwoli to zawczasu pokazać kierunki zmian legislacyjnych oraz przewidzieć możliwe skutki i znaczenie dla branż przemysłu spożywczego nowych aktów prawnych, by zakłady mogły jak najszybciej przygotować się do wprowadzenia zmian.Tekst tego artykułu piszę na dwa dni przed sejmowym głosowaniem nad skróceni[...]

Zakaz pracy w święta

Czytaj za darmo! »

W tym cyklu artykułów komentujemy "na gorąco" nowo powstające akty prawne. Mamy nadzieję, że pozwoli to zawczasu pokazać kierunki zmian legislacyjnych oraz przewidzieć możliwe skutki i znaczenie dla branż przemysłu spożywczego nowych aktów prawnych, by zakłady mogły jak najszybciej przygotować się do wprowadzenia zmian.Piszę ten tekst na tydzień przed wyborami do nowego składu Sejmu RP, właśnie[...]

Czy tzw. "pakiet Kluski" tym razem wejdzie w życie?

Czytaj za darmo! »

W tym cyklu artykułów komentujemy "na gorąco" nowo powstające akty prawne. Mamy nadzieję, że pozwoli to zawczasu pokazać kierunki zmian legislacyjnych oraz przewidzieć możliwe skutki i znaczenie dla branż przemysłu spożywczego nowych aktów prawnych, by zakłady mogły jak najszybciej przygotować się do wprowadzenia zmian.Nim przejdę do dzisiejszego tematu, tzw. "pakietu Kluski", pozwólcie drodzy C[...]

 Strona 1  Następna strona »