Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"Władysław Myjak"

Próby określenia zmian fizyko-chemicznych skór bydlęcych w procesach warsztatu mokrego - garbowanie

Czytaj za darmo! »

Skóry bydlęce stanowią główną bazę surowcową dla przemysłu garbarskiego do produkcji odzieży, wierzchów obuwia i galanterii skórzanej. Podczas obróbki skóry w technologii garbarskiej powstają różne problemy związane z doborem odpowiednich parametrów procesu czy ilością stosowanych środków. Dokładne poznanie mikrostruktury skóry, jej właściwości mechanicznych oraz powiązanie budowy skóry z procesa[...]

Nowa technologia barwienia barwnikami reaktywnymi. Cz. I

Czytaj za darmo! »

Skóry barwione znane są jeszcze z czasów prehistorycznych. Stosowane wtedy były barwniki naturalne, ewentualnie lakowane solami metali, wyciągami drzew barwnych, owocami itd. Wraz z wynalezieniem barwników syntetycznych zaczął się szybki rozwój barwienia skór. Przy dzisiejszych tendencjach do wytwarzania skór wyglądających możliwie naturalnie, mało lub w ogóle nie krytych, jak i wzrastającym znaczeniu skór welurowych barwienie stało się ważnym procesem w ich produkcji. Wraz z rozwojem technologii produkcji skór wzrastają wymagania stawiane skórom przez ich użytkowników. Według oczekiwań, skóry powinny być miękkie i elastyczne, dobrze przepuszczać parę wodną, nie nasiąkać zbyt łatwo wodą i być ładnie wybarwione. Wybarwienie skóry powinno być trwałe, aby skór[...]

Nowa technologia barwienia barwnikami reaktywnymi. Cz. II

Czytaj za darmo! »

Wyniki przedstawiające przepuszczalność pary wodnej wg powyższej normy zestawione są poniżej. Za wynik przyjęta jest średnia arytmetyczna otrzymana z trzech próbek skóry.Rys. 1. Przepuszczalność pary wodnej [mg/10 cm2/24 h]: I, II, III, IV, V, VI: Skóry barwione Lugafastem? Schwarz AN; VII, VIII: Skóry barwione barwnikami anionowymi Skóry naturalne, a takie wykorzystano do badania, dzięki wysoko rozwiniętej powierzchni wewnętrznej (pory) i dzięki budowie chemicznej (polarnej) bardzo dobrze przyłączają i przewodzą na zewnątrz znaczne ilości pary wodnej i dlatego mają tak wysokie właściwości higieniczne. Ponieważ wyniki są dość zbliżone, można stwierdzić, że sposób barwienia nie wpływa na przepuszczalność pary wodnej. Sorpcja i desorpcja pary wodnej uzyskanych skór wg normy BN-76/7773-01 Wyniki przedstawiające sorpcję i desorpcję wg powyższej normy zestawione są poniżej. Za wynik przyjęta jest średnia arytmetyczna otrzymana z trzech próbek skóry. Sorpcja i desorpcja to jedne z ważniejszych cech skóry odpowiedzialne za jej własności higieniczne. Procesy te polegają na tym, że najpierw skóra absorbuje parę wodną do wnętrza, a dopiero jej nadmiar, którego nie jest już w stanie pochłonąć, jest przepuszczany na zewnątrz skóry. Na podstawie powyższych wyników można zaobserwować, że skóra IV (10% barwnika reaktywnego) ma najlepszą sorpcję, jak i desorpcję pary wodnej w porównaniu z innymi skórami. Najmniej Władysław Myjak Nowa technologia barwienia barwnikami reaktywnymi. Cz. II 32 Przegląd - WOS 11/2010 Rys. 4. Przemakalność skór [min] I, II, III, IV, V, VI: Skóry barwione Lugafastem? Schwarz AN;VII, VIII: Skóry barwione barwnikami anionowymi b. reaktywnego). Można zaobserwować, że wraz z mniejszą ilością barwnika reaktywnego użytego do barwienia, tj. s. V - 4%; s. I - 3%; s. II, III i VI - 2%, skóry wykazywały [...]

Badania nad technologią garbowania skór galanteryjnych. Cz. I


  Leather-tanning technologies, which are used in the production of leather goods The reasearch shows technologies,which are used in a process of leather dressing and finishing.The products of international companies i.e. BASF, TANAC, ZSCHIMMER&SCHWARZ, TENSIS, TRUMPLER were used in a leather dressing part of the research. As a result, the optimal method of leather tanning was bark tanning by ZSCHIMER&SCHWARZ. On the other hand, the expert test ranks the analyzed technologies differently in a following order TRUMPLER, TANAC, ZSCHIMMER&SCHWARZ. The BASF casein finishing of leather turned out to be the best for luggage and leather goods.To sum up, the best type of tanning in this particular situation is bark tanning. The zirconium tanning did not meet the parameters of leather, which can be used in the production of leather accessories. Nowe trendy w galanterii zmuszają przemysł garbarski do stosowania coraz to nowszych technologii produkcji tego rodzaju skór. Walory estetyczne jak: barwa, połysk i faktura powierzchni skóry powinny odpowiadać aktualnym wymogom mody, a specjalne wykończenie powierzchni użytkowej musi się charakteryzować odpornością na brud i szybkim, łatwym czyszczeniem np. przez zwykłe zmywanie wodą. We współczesnej gospodarce rynkowej buty, kurtka lub wyrób galanteryjny skórzany, jeśli nie zaspokoją naszych wymagań "duchowych", chociażby trochę nie zainteresują, i nie [...]

Badania nad technologią garbowania skór galanteryjnych. Cz. II


  Leather-tanning technologies, which are used in the production of leather goods The reasearch shows technologies,which are used in a process of leather dressing and finishing.The products of international companies i.e. BASF, TANAC, ZSCHIMMER&SCHWARZ, TENSIS, TRUMPLER were used in a leather dressing part of the research. As a result, the optimal method of leather tanning was bark tanning by ZSCHIMER&SCHWARZ. On the other hand, the expert test ranks the analyzed technologies differently in a following order TRUMPLER, TANAC, ZSCHIMMER&SCHWARZ. The BASF casein finishing of leather turned out to be the best for luggage and leather goods.To sum up, the best type of tanning in this particular situation is bark tanning. The zirconium tanning did not meet the parameters of leather, which can be used in the production of leather accessories. Wytrzymałość na rozciąganie Wytrzymałość na rozciąganie jest jednym z najważniejszych badań przeprowadzanych na skórze wyprawionej. Mówi ona o odporności skóry na działanie siły zrywającej, dzięki której można[...]

Badania nad technologią garbowania skór galanteryjnych. Cz. III


  Leather-tanning technologies, which are used in the production of leather goods The reasearch shows technologies,which are used in a process of leather dressing and finishing.The products of international companies i.e. BASF, TANAC, ZSCHIMMER&SCHWARZ, TENSIS, TRUMPLER were used in a leather dressing part of the research. As a result, the optimal method of leather tanning was bark tanning by ZSCHIMMER&SCHWARZ. On the other hand, the expert test ranks the analyzed technologies differently in a following order TRUMPLER, TANAC, ZSCHIMMER&SCHWARZ. The BASF casein finishing of leather turned out to be the best for luggage and leather goods.To sum up, the best type of tanning in this particular situation is bark tanning. The zirconium tanning did not meet the parameters of leather, which can be used in the production of leather accessories. Wyznaczanie odporności na tarcie według normy PN - 87/P - 04908 Wyznaczanie odporności na tarcie polega na traktowaniu próbek skór okrągłym filcem, który się obraca. Na skórę przykłada się odpowiednią siłę i ilość cykli która zawarta jest w normie. Próbki skór poddaje się badaniom na tarcie suche i mokre. Wszystkie skóry bez powłoki posiadają bardzo dobrą odporność na tarcie su[...]

Inauguracja na UT-H w Radomiu Odznaka KOLAGEN dla Waldemara Malinowskiego DOI:


  Kapituła Odznaki Kolagen przyznała kolejne wyróżnienie podczas inauguracji roku akademickiego 2017/2018 na Uniwersytecie Technologiczno- Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. W dniu 12 października br. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny zainaugurował 67. rok akademicki. Uroczystość tradycyjnie poprzedziła msza święta odprawiona w radomskiej katedrze, której przewodniczył ksiądz biskup dr Henryk Tomasik - ordynariusz Diecezji Radomskiej. W uroczystości wziął udział podsekretarz stanu Minister[...]

Dokonanie przeglądu i wybór optymalnej metody garbowania softów bydlęcych wodoodpornych Część I

Czytaj za darmo! »

Skóra naturalna różni się zasadniczo od innych materiałów. Posiada szereg własności, które w sposób istotny ograniczają popyt na ten surowiec. Garbarze od dawna borykają się z problemam,i jak poprawić jakość surowca tak, aby sprostać wymaganiom klienta odnoszącym się zarówno do jej walorów estetycznych, jak i higienicznych.Skóra surowa ulega wielu procesom obróbki chemicznej i mechanicznej po to,[...]

Dokonanie przeglądu i wybór optymalnej metody garbowania softów bydlęcych wodoodpornych. Część II

Czytaj za darmo! »

Zestawienie wyników poszczególnych badańW celu uzyskania skóry o największej odporności na wodę sklasyfikowano wyniki poszczególnych badań i nadano im określone wartości liczbowe.W tym celu wprowadzono punktację poszczególnych badań, gdzie próbkę wykazującą największą odporność na dane badanie sklasyfikowano następująco:- nasiąkliwość metodą wagową:5 - 10-15%,4 - 15-20%,3 - 20-25%,2 - 25-30%;- nasiąkliwość metodą Kubelki:5 - 10-15%,4 - 15-20%,WŁADYSŁAW MYJAK, MAŁGORZATA BOGATEKDokonanie przeglądu i wybór optymalnej metody garbowania softów bydlęcych wodoodpornych. Część IITECHNOLOGIERys. 4. Urządzenie "Made in Asia" do rozcinania i rozkładania dzianiny bez skali do nastawiania szerokości nawijanej dzianiny Przegląd - WOS 2/2009 52 TECHNOLOGIE3 - 20-25%,2 - 25-30%;- przemakalność skóry:5[...]

Separation of collagen from calf skin Otrzymywanie kolagenu ze skór cielęcych DOI:10.15199/62.2015.2.7


  Collagen was separated from the skin of a 2 months old calf by liming, bating and alk. hydrolysis and then studied for chem. properties (hydroxyproline content, pH, dry matter, ash, relative viscosity) and stability during storage at 22°C, 4°C and -20°C for 60 days by microbiol. test. All the tested hydrolyzates were stable in the study period regardless of pH changes (3.7-6.0). Przedstawiono metodykę wyodrębniania kolagenu ze skóry dwumiesięcznych cieląt do celów kosmetycznych. Badania stabilności kolagenu w hydrolizatach prowadzono przez 2 lata. Co 3 miesiące wykonywano analizy fizykochemiczne (zawartość hydroksyproliny, suchej masy i popiołu, pH, lepkość względna) oraz dokonywano oceny wizualnej otrzymanych hydrolizatów kolagenowych. Ponadto wykonano badania mikrobiologiczne tych hydrolizatów przetrzymywanych w temp. 22°C, 4°C i -20°C przez 60 dni. Stwierdzono, że wszystkie badane hydrolizaty były stabilne przez cały okres objęty badaniami, niezależnie od odczynu. Zmiana pH hydrolizatów z 3,7 na 6,0 nie wpłynęła negatywnie na stabilność kolagenu. Każdy zastosowany proces technologiczny (wapnienie, wytrawianie, hydroliza alkaliczna) powodował straty w ilości kolagenu. Otrzymane hydrolizaty kolagenowe mogą być przechowywane w lodówce bez konieczności dodatkowej konserwacji chemicznej.Kolagen należy do jednych z ważniejszych surowców wykorzystywanych w medycynie, przemyśle spożywczym, garbarskim oraz kosmetycznym1-5). Materiały kolagenowe znalazły szerokie zastosowanie szczególnie w medycynie i kosmetyce, ponieważ charakteryzują się wysoką biozgodnością, zdolnością do biodegradacji oraz minimalną toksycznością i niską antygenowością. Kolagen używany jest w formie atelokolagenu do produkcji tabletek i minigranulek, gdzie pełni funkcje nośnika białek w tzw. systemach podawania leków DDS (drug delivery system). Ponadto pochodna kolagenu typu I pozbawiona telopeptydów jest w pełni bezpiecznym materiałem wykorzystywanym do p[...]

 Strona 1  Następna strona »