Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"ZBIGNIEW STEC"

Izopropylonaftaleny - potencjalne surowce w procesach utleniania

Czytaj za darmo! »

2-Izopropylonaftalen (2-IPN) i 2,6-diizopropylonaftalen (2,6-DIPN) ze względu na swoją podatność w procesach utleniania mogą stanowić surowiec do otrzymywania wielu cennych produktów z grupy fine chemicals. Opisano możliwości otrzymywania hydroksynaftalenów oraz kwasów, nadtlenków, ketonów i olefin, pochodnych naftalenu z 2-IPN i 2,6-DIPN. A review with 35 refs. (including Authors'6[...]

Badania utleniania 4,4'-diizopropylobifenylu w fazie ciekłej tlenem do wodoronadtlenków

Czytaj za darmo! »

Zbadano kinetykę utleniania 4,4'-diizopropylobifenylu (DPBP) do wodoronadtlenków. Określono początkowe szybkości utleniania DPBP wobec inicjatora azowego ACHN i obliczono utlenialność DPBP. Zbadano przebieg długotrwałego utleniania DPBP do wodoronadtlenków. Otrzymano i określono właściwości tworzących się podczas utleniania wodoronadtlenków i alkoholi. 4,4'-Diisopropylbiphenyl [...]

Dwuetapowa technologia otrzymywania nadtlenku dikumylowego z wodoronadtlenku kumenu i kumenu

Czytaj za darmo! »

Opracowano oryginalną dwuetapową technologię otrzymywania nadtlenku dikumylowego z wodoronadtlenku kumenu i kumenu. W technologii zastosowano nowe rozwiązania, m.in. nowy układ katalityczny dla reakcji wodoronadtlenku kumenu z kumenem. Przyjęte rozwiązania technologiczne zapewniają bezpieczną pracę umożliwiającą uzyskanie produktu o wysokim stopniu czystości z dobrą wydajnością. adtlenek d[...]

Utleniony polietylen.Metody otrzymywania i zastosowanie

Czytaj za darmo! »

Omówiono przemysłowe metody utleniania polietylenu do produktu zawierającego ugrupowania hydrofilowe. Produkt ten stanowi główny składnik emulsji wodnych o szerokim zastosowaniu w różnych gałęziach przemysłu. Przedstawiono stosowane surowce, parametry oraz wady i zalety omawianych procesów. A review, with 63 refs., covering com. methods for oxidn. of polyethylene to hydrophilic components of aq. emulsions. Polietylen (PE), którego produkcja rozpoczęła się w 1939 r. w firmie ICI1), zajmuje obecnie jedną z najwyższych pozycji na liście wielkotonażowych produktów przemysłu chemicznego. W 2007 r. wyprodukowano ok. 75 mln t polietylenu2). Znajduje on zastosowanie do otrzymywania m.in. folii, pojemników, opakowań i armatury. Jednym z mniej znanych zastosowań, jest wykorzystanie PE[...]

Nowe nadtlenkowe pochodne 2-izopropylonaftalenu i 2,6-diizopropylonaftalenu jako inicjatory procesu utleniania kumenu

Czytaj za darmo! »

Opisano syntezę mono- i bisnadtlenków organicznych, pochodnych 2-izopropylonaftalenu i 2,6- diizopropylonaftalenu. Zbadano właściwości inicjujące nadtlenków w modelowym procesie utleniania kumenu. Otrzymane związki rozpadają się do produktów o przyjemnym zapachu lub bezzapachowych. Cecha ta jest bardzo istotna w przypadku zastosowania nadtlenków w procesach polimeryzacji lub sieciowania kauczuków. Condensation of RCMe2OOH [I. R = 2-naphthyl, II. R = 2- (6-isopropylnaphthyl)] with RCMe2OH in AcOH in presence of HClO4 gave resp. [RCMe2O]2 III and IV in 80% and 78% yields, resp. (m.p. 142-144°C and 125-127°C, resp.). Similarly, the condensation of tert-BuOOH with 2,6-bis-(1-hydroxy- 1-methyl-ethyl)naphthalene gave the resp. bisperoxide V in 84.8% yield (m.p. 91.5-93°C). Condens[...]

 Strona 1