Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Marta Rogalewska"

Biosurfaktanty z odpadów rolno-spożywczych DOI:

Czytaj za darmo! »

Gospodarka odpadami rolno-spożywczymi ma ogromne znaczenie dla zachowania zasobów i walorów środowiska w takim stanie, aby mogły z niego korzystać zarówno obecne, jak i przyszłe pokolenia. Ośrodki naukowe dowodzą, że wytwarzane przez przemysł rolno-spożywczy odpady (specyficzne pod względem właściwości fizykochemicznych i biologicznych) mogą być doskonałym źródłem pozyskiwania naturalnych składników żywności funkcjonalnej i suplementów diety oraz biosurfaktantów. Odpady przemysłu rolno-spożywczego o wysokiej zawartości węglowodanów lub lipidów stanowią doskonały surowiec do produkcji biosurfaktantów [1].Dynamicznie rozwijający się sektor przemysłu chemicznego - związki wielkocząsteczkowe będące biopol[...]

PROBIOKAP - na zdrowie!


  To już półmetek realizacji projektu o akronimie PROBIOKAP pt. "Prozdrowotne dodatki do żywności zawierające immobilizowane nienasycone kwasy tłuszczowe oraz bakterie probiotyczne otrzymywane metodą suszenia rozpyłowego". Projekt został opracowany przez naukowców Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych przy współpracy Katedry Mikrobiologii i Biotechnologii Stosowanej oraz Katedry Towaroznawstwa i Oceny Jakości na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa - Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie i niewielkim zewnętrznym wsparciu osobowym.Realizacja projektu odbywa się we współpracy z 23 dostawcami różnorodnych surowców pochodzenia naturalnego o potencjalnych właściwościach antyoksydacyjnych. Do dnia złożenia artykułu do druku jest tych pozycji 178, w tym przyprawy, zioła, aromaty, oleorezyny, olejki eteryczne oraz ich mieszaniny. Kooperacja w ramach projektu to z jednej strony możliwość uzyskania licznych punktów widzenia na analizowany problem, z drugiej zaś ścieranie się opinii i sądów mocno spolaryzowanych. Specjaliści od zabezpieczenia antyoksydacyjnego źródeł kwasów n-3 nie chcą słyszeć o tym, że ich najnowszy antyoksydant burzy opracowaną przed tygodniem recepturę emulsji. Technolodzy suszenia rozpyłowego protestują na wieść, że zastosowanie nowego antyoksydantu wymusza zmianę substancji otoczkującej. Mikrobiolodzy podnoszą larum, że optymalne nastawy temperatury suszenia są niedopuszczalne. Nikt w tej wrzawie nawet nie słucha technologów od receptury emulsji, którym wciąż zbyt mało sta[...]

 Strona 1