Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Wesołowskia"

Wytwarzanie koncentratu kazeinianu sodu w mieszalniku bez przegród z pochylonym wałem mieszadła


  Przedstawiono wyniki doświadczalnych badań procesu wytwarzania jednorodnego, 15-proc. wodnego koncentratu kazeinianu sodu w mieszalniku bez przegród z pochylonym wałem mieszadła. Zasadniczym celem badań była intensyfikacja procesu i określenie optymalnych warunków pracy przemysłowego mieszalnika pracującego w jednej z wielkopolskich firm spożywczych. Aq. soln. of Na caseinate (concn. 15%) was stirred in a lab. mixer with inclined agitator shaft but without baffles to det. optimum operational conditions of the industrial process. The Newton no. did not depend on the Reynold no. of the stirred fluid but was higher for the down pumping stirrer than for the up pumping one. Kazeinian sodu dzięki swoim specyficznym właściwościom (zdolność emulgowania, stabilizowanie emulsji, zdolności pianotwórcze oraz wodochłonność) znajduje częste zastosowanie w przemyśle mięsno-garmażeryjnym, piekarniczym i cukierniczym do produkcji koncentratów spożywczych i farmaceutycznych, napojów oraz różnych produktów dietetycznych. Zastosowanie kazeinianu sodu jako dodatku funkcjonalnego w procesach produkcyjnych najczęściej wymaga wytworzenia jego skoncentrowanych wodnych roztworów. W rozważanym przypadku proces roztwarzania kazeinianu sodu w zdemineralizowanej wodzie prowadzony jest w praktyce przemysłowej w mieszalniku bez przegród o średnicy D = 0,800 m. Mieszalnik wyposażony jest w mieszadło turbinowe o średnicy d = 0,200 m z czterema prostokątnymi łopatkami pochylonymi pod kątem α = 135°, które pompuje mieszany układ w dół. Mieszadło umieszczone jest w centralnej części przekroju poprzecznego zbiornika na wysokości h = 0,090 m. Wał mieszadła pochylony jest pod kątem β = 23°. Wyjściowa wysokość wody wypełniającej mieszalnik wynosi H = 0,420 m. Zleceniodawca ukierunkował badania doświadczalne na określenie wpływu takich parametrów procesowych, jak sposó[...]

 Strona 1